ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

24/10/16

Πως δηλώνεται το δικαίωμα εις υψούν (αέρας)-Ε9

Μια από τις παγίδες του Ε9 είναι και η μη σωστή καταγραφή-απεικόνιση του δικαιώματος υψούν. Δηλαδή ο φορολογούμενος πρέπει να προσέξει την συμπλήρωση του δικαιώματος υψούν για να μην οδηγηθεί σε πρόσθετη φορολογία :

Δικαίωμα υψούν: Πρώτη περίπτωση : Αυτοτελής ιδιοκτησία :
Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα υψούν :
·έχει δημιουργηθεί ως αυτοτελής ιδιοκτησία με συμβολαιογραφικό έγγραφο,
·περιλαμβάνεται στην (συμβολαιογραφική) σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας της Οικοδομής

· είναι υπαρκτά χιλιοστά που δεν έχουν κτιστεί και μπορούν ανά πάσα στιγμή να κτιστούν (π.χ. είναι τα 200 χιλιοστά και έχουν οικοδομηθεί τα υπόλοιπα 800 χιλιοστά)

·αναγράφεται σε χωριστή γραμμή ως οικόπεδο με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου ,

·στην στήλη 20 ως «ποσοστό ιδιοκτησίας» γράφονται τα χιλιοστά εκφραζόμενα σε εκατοστά

·συμπληρώνεται ο κωδικός 4 στην στήλη 9 (κατηγορία ακινήτου οικόπεδο)

·στην στήλη 22 δεν αναγράφεται η συνολική επιφάνεια των (άλλων) κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο.Δικαίωμα υψούν: Δεύτερη περίπτωση : Υπάρχουν χιλιοστά αλλά έχει εξαντληθεί ο Συντελεστής Δόμισης :

·έχει δημιουργηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο,

·αναφέρεται σε χιλιοστά στον «αέρα» του οικοπέδου, δηλαδή σε προσδοκώμενη αλλά αβέβαιη δυνατότητα δόμησης (αν αυξηθεί μελλοντικά ο συντελεστής δόμησης),

·αναγράφεται σε χωριστή γραμμή ως οικόπεδο με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου ,

·στην στήλη 20 ως «ποσοστό ιδιοκτησίας» γράφονται τα χιλιοστά εκφραζόμενα σε εκατοστά

·συμπληρώνεται ο κωδικός 5 στην στήλη 10 (ειδικών συνθηκών)

(το οικόπεδο δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί).

·Συμπληρώνεται στην στήλη 22 η συνολική επιφάνεια των (άλλων) κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο.Δικαίωμα υψούν: Τρίτη περίπτωση : σε κάθετη ιδιοκτησία:Αν υπάρχει κάθετη ιδιοκτησία επί οικοπέδου, στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αναγράφεται ως επιφάνεια του οικοπέδου το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του οικοπέδου (και όχι της καθέτου) και ως ποσοστό συνιδιοκτησίας το ποσοστό επί του οικοπέδου που αντιστοιχεί στην κάθετη ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων στο οικόπεδο (στήλη 22) με τα τετραγωνικά μέτρα των κτισμάτων που βρίσκονται (έχουν κτιστεί μέχρι στιγμής) σε όλες τις κάθετες ιδιοκτησίες.

http://www.forologikanea.gr