ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

7/10/16

Ως τις 15 Οκτωβρίου οι πληρωμές στον ΟΠΕΚΕΠΕ του 70%

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως το τέλος του 2016, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης (70%) στα τέλη Οκτωβρίου και το υπόλοιπο (30%) καθώς και την καταβολή της Πράσινης Ενίσχυσης στα τέλη Δεκεμβρίου, γνωστοποίησε ο Οργανισμός. Σύμφωνα με αυτό, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί εκκρεμότητες πληρωμών όλων των καθεστώτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015. Επίσης, η πληρωμή για Εξισωτική Αποζημίωση 2014 προγραμματίζεται τον Σεπτέμβριο, ενώ συμπληρωματική πληρωμή για Εξισωτική του 2015 θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου.


Στα γεωργοπεριβαλλοντικά, έως τέλος του έτους αναμένεται να έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες για τα προγράμματα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Σπάνιων Φυλών, Βιολογικής Γεωργίας και Νιτρορύπανσης, ετών 2012-2014 (οι δύο πρώτες έχουν ξεκινήσει να πληρώνονται, ενώ αυτές τις ημέρες οι ΔΑΟΚ αποστέλλουν τις πρώτες λίστες δικαιούχων για Βιολογική Γεωργία και Νιτρορύπανση). Τα υπόλοιπα μέτρα (αμπελώνα Θήρας, μακροχρόνιας παύσης εκμ/σης γεωργικών γαιών, παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας, αμειψισπορά / ολοκληρωμένη καπνού), για τα έτη 2012-2015, αναμένεται να πληρωθούν σταδιακά έως τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2016.

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ έως το τέλος του έτους έχει ως εξής:

Άμεσες Ενισχύσεις

Για την επόμενη περίοδο και μέχρι τα τέλη του έτους, προγραμματίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκκρεμότητες του 2015 αλλά και παλιότερων ετών ως εξής:

Μέχρι 15 Οκτωβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί εκκρεμότητες πληρωμών όλων των καθεστώτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015, δηλαδή βασικής ενίσχυσης, πράσινης ενίσχυσης, γεωργών νεαρής ηλικίας, και όλων των συνδεδεμένων καθεστώτων.

Στα τέλη Οκτωβρίου θα γίνει πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2016 σε ποσοστό μέχρι 70%.

Περί τις 20/12 θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της βασικής & πράσινης ενίσχυσης και γεωργών νεαρής ηλικίας έτους 2016.

Εξισωτικές

Για την Εξισωτική Αποζημίωση 2014 προγραμματίζεται συμπληρωματική πληρωμή το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου σήμερα αναμένεται να κατατεθούν τα χρήματα στους λογαριασμοούς των δικαιούχων

Για την Εξισωτική Αποζημίωση 2015 προγραμματίζεται εξέταση των ενστάσεων και συμπληρωματική πληρωμή μέσα Νοεμβρίου.

Ελαιουργικοί Φορείς, Επιχειρησιακά Προγράμματα Ο.Π, Προγράμματα Προώθησης γεωργικών προϊόντων & οίνων, προγράμματα Μελισσοκομίας

Μέχρι τις 15/10 θα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές των αιτημάτων που θα έχουν υποβληθεί για τα προγράμματα εργασίας των Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), καθώς και για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών, τα προγράμματα Προώθησης γεωργικών προϊόντων & οίνων και τα προγράμματα Μελισσοκομίας.

Θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/9 οι πληρωμές στις οργανώσεις Παραγωγών και στους μεμονωμένους παραγωγούς που έχουν υποβάλει αιτήματα πληρωμής για τα έκτακτα μέτρα στήριξης από το Ρωσικό εμπάργκο.

Θα ολοκληρωθούν μέχρι 15/10 πληρωμές των αιτημάτων που θα έχουν υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα.

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις


Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Δάσωση και Ζαχαρότευτλα: έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των φακέλων των δικαιούχων που αποστέλλονται από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης. Βιολογική Γεωργία, Νιτρορρύπανση: Θα ξεκινήσουν οι πληρωμές το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και θα συνεχίζονται σταδιακά με την υποβολή τους από τους αρμόδιους φορείς. Για τις υπόλοιπες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις (αμπελώνας Θήρας, μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, παραδοσιακός ελαιώνας Άμφισσας, αμειψισπορά καπνού, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού) προγραμματίζεται η πληρωμή των φακέλων των δικαιούχων σταδιακά έως το Νοέμβριο-Δεκέμβριο για έτη εφαρμογής 2012-2015.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Λοιπές Πληρωμές

Για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 (Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση, Δημόσια Έργα, και μέτρα ΟΠΑΑΧ-μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τουριστικές δραστηριότητες) θα συνεχιστούν απρόσκοπτα και αδιάλειπτα οι πληρωμές σε δικαιούχους των εν λόγω μέτρων για τους οποίους αποστέλλονται φάκελοι πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.

Για την Πρόωρη Συνταξιοδότηση θα συνεχιστεί αδιάλειπτα η καταβολή των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Για τα μέτρα του LEADER θα ξεκινήσουν οι πληρωμές εντός Σεπτεμβρίου.http://www.agrotypos.gr/