ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

21/12/21

Πίνακας Εφοριών Ν. Θεσσαλονίκης (Τηλέφωνα)

 Πίνακας Εφοριών Ν. Θεσσαλονίκης

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στρ. Mπραντούνα 3 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 26)η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Β' ( Β' - Γ' ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail doy.a-thessalonikis@aade.gr
Eπικοινωνία για ραντεβού 2313331833,

Πίνακας Εφοριών Ν. Κιλκίς (Τηλέφωνα)

Πίνακας Εφοριών Ν. Κιλκίς

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ


ΚΙΛΚΙΣ
21ης Ιουνίου 50 Κιλκίς (τ.κ. 611 00)η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ.

15/7/21

Δικαιολογητικά για έκδοση ΑΦΜ στην εφορία

Έκδοση ΑΦΜ ως μόνιμος κάτοικος Ελλάδας

Οι πολίτες άνω των 18 ετών υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ., αλλά και όσοι ανήλικοι αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία. Αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση ΑΦΜ είναι η ΔΟΥ του τόπου κατοικίας και η διαδικασία γίνεται κατόπιν ραντεβού. Δικαιολογητικά :

13/7/21

Διαθέσιμη η εφαρμογή για την επαλήθευση πιστοποιητικών εμβολιασμού - Μόνο για εμβολιασμένους από 16.07 οι κλειστοί χώροι εστίασης και θεαμάτων - Άνευ αποδοχών αποχή από την εργασία για όσους δεν εμβολιάζονται

Χριστόπουλος για παράταση δηλώσεων

Λουλούδια στα μπουζούκια και άτυπη δωρεά

Ο Αύγουστος δεν πρέπει να προσμετράται στις εργάσιμες ημέρες των δηλώσεων

3/3/21

ΑΑΔΕ, my Property, Ακύρωση δήλωσης λόγω μη σύνταξης συμβολαίου

ΑΑΔΕ, my Property Αγοραστής - Πωλητής

ΑΑΔΕ, my Property Οδηγίες για Συμβολαιογράφους (2)

ΑΑΔΕ, my Property Οδηγίες για Συμβολαιογράφους (1)

Ειδικές αποζημιώσεις αναστολών Φεβρουαρίου, αναστολές Μαρτίου, ανακοίνωσ...