ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

11/8/17

Χωρίς βιβλίο προσωπικού οι αγρότες που απασχολούν εργάτες με εργόσημο

Δεν αφορά εν τέλει εργάτες γης που απασχολούνται με εργόσημο ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ) στις αγροτικές εργασίες, παρά μόνο μετακλητούς και αλιεργάτες με σχέση εξαρτημένης εργασίας η διάταξη που ενσωματώθηκε ως άρθρο 109 στο νόμο 4485 και αφορά την τήρηση «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» από τους αγρότες-εργοδότες. Πλέον, παραμένει σε εκκρεμότητα η σχετική Υπουργική Απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της.

4/8/17

Yποχρεωτική η τήρηση βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία

Την τήρηση βιβλίου απασχολουμένων σε αγροτικές εργασίας και αλιεία, αντί της υποβολής στο σύστημα Εργάνη του πίνακα ωρών εργασίας προσωπικού, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε χθες, στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας κατά τη συνήθη πρακτική της κυβέρνησης να «διευθετεί» την τελευταία στιγμή, άσχετα με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, θέματα.

3/8/17

Ερωτήσεις - απαντήσεις από την Ε.Ε.Τ. για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις
A. Βασικά στοιχεία της διαδικασίας – Προϋποθέσεις υπαγωγής
1. Τι είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων;
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί μια νέα εξωδικαστική κατά βάση συλλογική διαδικασία ρύθμισης και διευθέτησης των οφειλών επιχειρήσεων. Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως προβλέπεται στον Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α 62/3.5.2017),