ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

21/12/21

Πίνακας Εφοριών Ν. Θεσσαλονίκης (Τηλέφωνα)

 Πίνακας Εφοριών Ν. Θεσσαλονίκης

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στρ. Mπραντούνα 3 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 26)η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Β' ( Β' - Γ' ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail doy.a-thessalonikis@aade.gr
Eπικοινωνία για ραντεβού 2313331833,

Πίνακας Εφοριών Ν. Κιλκίς (Τηλέφωνα)

Πίνακας Εφοριών Ν. Κιλκίς

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ


ΚΙΛΚΙΣ
21ης Ιουνίου 50 Κιλκίς (τ.κ. 611 00)η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ.