ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

15/7/21

Δικαιολογητικά για έκδοση ΑΦΜ στην εφορία

Έκδοση ΑΦΜ ως μόνιμος κάτοικος Ελλάδας

Οι πολίτες άνω των 18 ετών υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ., αλλά και όσοι ανήλικοι αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία. Αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση ΑΦΜ είναι η ΔΟΥ του τόπου κατοικίας και η διαδικασία γίνεται κατόπιν ραντεβού. Δικαιολογητικά :

 1. Έντυπο  Μ1 – απόδοσης ΑΦΜ
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς
 3. Επίσημο αποδεικτικό κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση αυτού που σας φιλοξενεί.

Για να εκδοθεί ΑΦΜ σε κάτοχο διαβατηρίου, η εφορία προβαίνει σε έλεγχο εγκυρότητας του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής στην αντίστοιχη Περιφέρεια ή στην αρμόδια αρχή όπου έχει εκδοθεί. 

Η βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ είναι το αποδεικτικό που χορηγείται στο τέλος και δεν μπορεί να εκδοθεί ξανά μέσω taxis, παρά μόνο από την εφορία.

 

Έκδοση ΑΦΜ για ανήλικο τέκνο

 1. Έντυπο  Μ1 – απόδοσης ΑΦΜ
 2. Έντυπο   Μ7 – σχέσεων φορολογούμενου
 3. Πιστοποιητικό γέννησης, αν δεν υπάρχει ταυτότητα
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς
 5. Εξουσιοδότηση απο το ΚΕΠ η απο το www.gov.gr (και από τους 2 γονείς για ανήλικο)

Στην έκδοση ΑΦΜ σε ανήλικο τέκνο θα πρέπει να υπάρχει συναίνεση με υπογραφή και από τους 2 γονείς. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, έκδοση ΑΦΜ μπορεί να γίνει από τον γονέα που έχει απόφαση για τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια του τέκνου. 

Στο έντυπο Μ7 γίνεται συσχέτιση με τα ΑΦΜ των γονέων. Μετά την ενηλικίωση του τέκνου, θα πρέπει με αίτηση στο μητρώο να δηλωθεί η λύση της σχέσης, εκτός εάν το πράξει αυτεπάγγελτα η ΔΟΥ.

 

Έκδοση ΑΦΜ ως κάτοικος εξωτερικού – Διαδικασία στις ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

 1. Εντυπο  Μ1 – απόδοσης ΑΦΜ
 2. Εντυπο   Μ7 – σχέσεων φορολογούμενου (μεταξύ κατοίκου εξωτερικού και αντικλήτου)
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας φορολογικού εκπροσώπου
 4. Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο υπογραφής από τον φορολογικό εκπρόσωπο ότι αποδέχεται να είναι αντίκλητος του αιτούντα ΑΦΜ
 5. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή κάρτα Ευρωπαίου πολίτη
 6. Δήλωση μόνιμης φορολογικής κατοικίας με στοιχεία επικοινωνίας και email

 

Έκδοση κλειδαρίθμου

Μετά την έκδοση του ΑΦΜ θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς TAXISnet για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο κλειδάριθμος χρησιμοποιείται μία φορά για την εγγραφή ή για επαναφορά μετά από απώλεια κωδικών. Από εκεί και έπειτα, όλα γίνονται μόνο τους κωδικούς εισόδου.

Έκδοση κλειδαρίθμου γίνεται με αίτηση στο taxis εδώ.

Η παραλαβή του κλειδαρίθμου μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

Α. Επίσκεψη στην εφορία : Επικοινωνείτε με το μητρώο της εφορίας που ανήκετε ώστε να κλείσετε ραντεβού και μεταβαίνετε για την παραλαβή αυτοπροσώπως ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση.

Β. Παραλαβή ηλεκτρονικά με ταυτοποίηση ΙΒΑΝ και τηλεφώνου : Εδώ θα πρέπει να ισχύουν δύο πράγματα για τον αιτούντα ή την αιτούσα. Να υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός πιστοποιημένος στα μητρώα του Ε.Μ.Ε.Π. ότι ανήκει στο όνομα σας και να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός σε Ελληνική τράπεζα, που να είστε το πρώτο όνομα.

Εάν διασταυρώνονται όλα αυτά, τότε ο κλειδάριθμος θα εκδοθεί άμεσα και θα σταλεί το μισό μέρος στο email που θα δηλώσετε και το άλλο μισό με sms στον αριθμό τηλεφώνου σας.


Σύγχρονο λογιστικό γραφείο 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Δημητράκου 20, 61100, Κιλκίς

Τηλ.: 2341076617

Κινητό: 6932257679

e-mail: stratoskaramanidis@hotmail.com

www.forotexnis.gr