ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

9/9/17

Πινακίδες κυκλοφορίας Ελληνικών Ε.Ι.Χ. από το 1956 έως σήμερα

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1983 έως σήμερα
Πινακίδες με 3 χαρακτήρες.
Οι ακόλουθοι κατάλογοι περιέχουν όλες τις ομάδες συνδυασμών πινακίδων που ακολουθούν το σύστημα ΧΧΧ-0000, όπου Χ ένας χαρακτήρας (γράμμα) από τους Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, και 0 ένα από τα ψηφία 0 έως 9. Στους καταλόγους αναφέρονται μόνο οι 2 πρώτοι χαρακτήρες, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου ορισμένοι συνδυασμοί έχουν διατεθεί είτε σε άλλες περιοχές σε σχέση με την κανονική σειρά, είτε για ειδικές κατηγορίες οχημάτων, όπως τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή και ατελώς, τα φορτηγά Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών (κόκκινες πινακίδες) και τα οχήματα Κρατικών Υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ (πορτοκαλί πινακίδες).

Σε κάθε ομάδα συνδυασμών το τρίτο γράμμα ακολουθεί την αλφαβητική σειρά Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ, αν και αναφέρεται διαφορετικά. Το τελευταίο συμβαίνει μόνο στην πρώτη ομάδα των συνδυασμών που προβλέφθηκε για όλους τους νομούς (πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης), όπου κάποιοι συνδυασμοί, οι λεγόμενοι "Προσωρινά εξαιρούμενοι συνδυασμοί", αρχικά εξαιρούνται από τη σειρά εκτύπωσης και διάθεσης των πινακίδων. Στην Αττική έχουν Υ, Ι, Ζ, που το Υ αντιστοιχεί στην περιοχή της Αθήνας, το Ι στη Δυτική Αττική και το Ζ στην Ανατολική Αττική και στον Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη έχουν Ν. Τέτοιοι συνδυασμοί είναι οπωσδήποτε όσοι έχουν τρίτο γράμμα το Ι, το Ο ή το Υ, όσοι έχουν τρίτο γράμμα ίδιο με το δεύτερο γράμμα του συνδυασμού (πλην Αχαΐας), ενώ σε κάποιους νομούς, κυρίως αυτούς με μικρό αριθμό ταξινομήσεων και άρα αργό ρυθμό εξέλιξης των συνδυασμών, εξαιρούνται και μερικοί ακόμα.

Σε παρένθεση, μετά το όνομα του νομού, δίνεται η πόλη όπου εδρεύει η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικoινωνιών της εκάστοτε Νομαρχίας. Η πόλη αυτή είναι η πρωτεύουσα του νομού. Ωστόσο σε ορισμένες νομαρχίες που λειτουργούν τέτοιες υπηρεσίες σε περισσότερες από μία πόλεις, είτε δίνονται 2 διαφορετικές ομάδες συνδυασμών σαν να επρόκειτο για διαφορετικό νομό, π.χ. στο νομό Λέσβου δίνονται οι συνδυασμοί ΜΥ*, ενώ στη νήσο Λήμνο, που ανήκει στον ίδιο νομό, δίνονται οι συνδυασμοί ΜΗ*, είτε δίνονται διαφορετικά τμήματα των συνδυασμών από την ίδια ομάδα. Η πρώτη περίπτωση αφορά νομούς όπου είχαν δημιουργηθεί τμήματα συγκοινωνιών εκτός της πρωτεύουσας του νομού πριν την υπουργική απόφαση του 1982 που καθόριζε τις προδιαγραφές των πινακίδων κυκλοφορίας με τρία γράμματα και τις κατανομές των αντίστοιχων συνδυασμών γραμμάτων (τέτοια τμήματα είναι του Αγρινίου, της Ορεστιάδας, της Κω και της Λήμνου), ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα τμήματα δημιουργήθηκαν μετά το 1982 (πχ Ναύπακτος, Θήβα, Αλιβέρι κλπ) και σε παρένθεση αναφέρονται όλες οι πόλεις όπου αυτά λειτουργούν.
Ταξινόμηση ανά νομό

Αθήνα : ΥΑ, ΥΒ, ΥΕ, ΥΖ, ΥΗ, ΖΖ, ΖΗ, ΖΚ, ΖΜ, ΙΒ, ΙΕ, ΙΖ, ΙΗ, ΙΚ, ΙΜ, ΙΟ, ΙΡ, ΙΤ, ΙΥ, ΧΕ, ΧΖ, ΧΗ, ΧΡ, ΧΤ, ΧΥ, ΧΧ, ΗΒ, ΟΑ, ΟΒ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΗ, ΟΙ, ΟΚ, ΟΜ, ΟΝ, ΟΟ, ΟΤ, ΟΥ, ΟΧ, ΧΜ
Πειραιάς : ΥΙ, ΥΚ, ΥΜ, ΥΝ, ΖΝ, ΖΡ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΧ, ΤΖ
Δυτική Αττική (Ελευσίνα) ΥΟ, ΥΡ, ΥΤ, ΖΤ, ΒΝ, ΒΡ
Ανατολική Αττική (Παλλήνη) ΥΥ, ΥΧ, ΖΥ, ΖΧ, ΒΚ, ΒΜ
Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι) ΜΕ
Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο) ΑΙ, ΤΗ
Αργολίδα (Ναύπλιο) ΑΡ, ΤΜ
Αρκαδία (Τρίπολη) ΤΡ
Άρτα ΑΤ
Αχαΐα (Πάτρα) ΑΧ, ΑΖ, ΑΟ, ΑΑ, ΑΥ
Βοιωτία (Λιβαδειά) ΒΙ, ΒΥ
Γρεβενά ΡΝ
Δράμα ΡΜ, ΤΟ
Δωδεκάνησα (Ρόδος) ΡΟ, ΡΚ, ΡΥ, ΡΧ
Δωδεκάνησα (Κως) ΚΧ, ΕΑ
Έβρος (Αλεξανδρούπολη) ΕΒ, ΜΧ
Έβρος (Ορεστιάδα) ΟΡ
Εύβοια (Χαλκίδα) ΧΑ, ΕΗ, ΕΙ
Ευρυτανία (Καρπενήσι) ΚΗ
Ζάκυνθος ΖΑ, ΖΒ
Ηλεία (Πύργος) ΗΑ, ΗΕ
Ημαθία (Βέροια) ΗΜ, ΗΧ
Ηράκλειο ΗΡ, ΗΚ, ΗΖ, ΗΗ, ΗΙ
Θεσπρωτία (Ηγουμενίτσα) ΗΝ
Θεσσαλονίκη ΝΑ, ΝΒ, ΝΕ, ΝΖ, ΝΗ, ΝΙ, ΝΚ, ΝΜ, ΝΝ, ΝΟ, ΝΡ, ΝΤ, ΝΥ, ΝΧ, ΖΕ, ΖΙ, ΖΟ
Ιωάννινα ΙΝ, ΙΙ
Καβάλα ΚΒ, ΑΒ
Καρδίτσα ΚΑ, ΜΚ
Καστοριά ΚΤ
Κέρκυρα ΚΥ, ΕΤ, ΤΒ, ΤΕ, ΚΗ
Κεφαλληνία (Αργοστόλι) ΚΕ
Κιλκίς ΚΙ, ΕΧ
Κοζάνη ΚΖ, ΜΝ
Κορινθία ΚΡ, ΡΒ
Κυκλάδες (Ερμούπολη) ΕΜ, ΕΖ, ΕΝ, ΕΟ
Λακωνία (Σπάρτη) ΑΚ, ΜΡ
Λάρισα ΡΙ, ΡΡ, ΡΤ
Λασίθι (Άγιος Νικόλαος) ΑΝ, ΑΕ
Λέσβος (Μυτιλήνη) ΜΥ, ΜΤ
Λέσβος (Μύρινα Λήμνου) ΜΗ
Λευκάδα ΕΥ
Μαγνησία (Βόλος) ΒΟ, ΒΒ, ΒΑ, ΒΤ
Μεσσηνία (Καλαμάτα) ΚΜ, ΜΖ
Ξάνθη ΑΗ, ΗΟ, ΗΤ
Πέλλα (Έδεσσα) ΕΕ, ΜΜ
Πιερία (Κατερίνη) ΚΝ, ΤΙ
Πρέβεζα ΡΖ, ΤΧ
Ρέθυμνο ΡΕ, ΡΗ
Ροδόπη (Κομοτηνή) ΚΟ, ΚΚ, ΤΤ
Σάμος ΜΟ, ΜΒ
Σέρρες ΕΡ, ΙΧ
Τρίκαλα ΤΚ, ΤΝ
Φθιώτιδα (Λαμία) ΜΙ, ΗΥ
Φλώρινα ΡΑ
Φωκίδα (Άμφισσα) ΑΜ
Χαλκιδική (Πολύγυρος) ΧΚ, ΜΑ
Χανιά ΧΝ, ΧΒ, ΤΥ
Χίος ΧΙ, ΧΟ


Σειρές συνδυασμών
ΑΗ Ξάνθη

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Η, Ι, Ο, Υ
ΑΗΜ-7600 (Τρέχων συνδυασμός) ΑΗΝ-1000 (Επόμενος συνδυασμός)
Αυτοκίνητα μόνο, δίκυκλα έχει εξαντληθεί.
Εξαιρέσεις:
ΑΗΖ-6000/6499 αυτοκίνητα στην Αλεξανδρούπολη από Ιούνιο ως Αύγουστο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΒΗ-5149
ΑΗΖ-6500/7999 αυτοκίνητα στην Καβάλα από Μάιο ως Σεπτέμβριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΒΜ-3499
ΑΗΖ-8000/9349 αυτοκίνητα στην Καβάλα από Ιανουάριο ως Μάιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΒΜ-3499
ΑΗΖ-9550/9999 αυτοκίνητα στην Αλεξανδρούπολη από Απρίλιο ως Ιούνιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΕΒΗ-7149
ΑΙ Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Η, Ι, Ο, Υ
ΑΙΡ-1000 (Τρέχων συνδυασμός) ΑΙΤ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΑΙΟ-821 (Τρέχων συνδυασμός) ΑΙΥ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Δίκυκλα
Εξαιρέσεις:
ΑΙΚ-4450/5449 αυτοκίνητα στη Νότια Αθήνα το Μάιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΖΚΧ-9999
ΑΙΚ-5500/5999 αυτοκίνητα στην Άρτα από Απρίλιο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΑΤΕ-5899
ΑΚ Λακωνία (Σπάρτη)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Μ, Ν, Ρ, Τ, Ι, Κ, Ο, Υ, Χ
ΑΚΗ-8800 (Τρέχων συνδυασμός) ΑΚΜ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΑΚΚ-791 (Τρέχων συνδυασμός) ΑΚΟ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις:
ΑΚΕ-9601/9999 αυτοκίνητα στην Κορινθία από Ιανουάριο ως Φεβρουάριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΡΚ-2499
ΑΚΖ-2501/2800 αυτοκίνητα στην Αργολίδα από Ιούνιο ως Ιούλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΑΡΗ-8899
ΑΚΖ-2801/3299 αυτοκίνητα στη Μεσσηνία από Απρίλιο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΜΗ-8299
AKH-7501/8000 αυτοκίνητα στη Μεσσηνία από Νοέμβριο του 2010 ως Φεβρουάριο του 2011 λόγω επαπειλούμενης έλλειψης μετά το ΚΜΡ-4999 το καλοκαίρι του 2010
ΑΚΝ 801/999 μοτοσικλέτες στη Μεσσηνία από Μάρτιο ως Μάιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΚΜΧ 500
ΑΚΡ 1/999 μοτοσικλέτες στη Μεσσηνία από Δεκέμβριο του 2003 ως Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΚΜΧ 500
ΑΚΙ 801/999 μοτοσικλέτες στη Μεσσηνία από Οκτώβριο του 2008 ως Φεβρουάριο του 2009 λόγω έλλειψης μετά το ΚΜΥ 999
ΑΜ Φωκίδα (Άμφισσα)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Ε, Η, Κ, Ν, Β, Ζ, Ι, Μ, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ
ΑΜΕ-4200 (Τρέχων συνδυασμός) ΑΜΗ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΑΜΕ-965 (Τρέχων συνδυασμός) ΑΜΗ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις:
ΑΜΑ-8151/8200 αυτοκίνητα στη Θήβα το Σεπτέμβριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΒΙΖ-7000
ΑΜΑ-8201/8499 αυτοκίνητα στη Λιβαδειά από Απρίλιο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΒΙΖ-8999
ΑΜΕ-2001/2800 αυτοκίνητα στη Λαμία από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο του 2008 λόγω έλλειψης μετά το ΜΙΡ-8099
ΑΜΕ-2851/3049 αυτοκίνητα στη Λαμία από Δεκέμβριο του 2008 ως Ιανουάριο του 2009 λόγω έλλειψης μετά το ΜΙΡ-8099
ΑΜΟ,ΑΜΡ,ΑΜΤ,ΑΜΥ,ΑΜΧ-**** (κόκκινα γράμματα σε λευκό φόντο) αυτοκίνητα με μειωμένους ή χωρίς δασμούς
ΑΜΕ 1/600 μοτοσικλέτες στο Ρέθυμνο από Ιούλιο του 2008 ως Φεβρουάριο του 2009 λόγω έλλειψης μετά το ΡΗΑ 999
ΑΜΕ 601/800 μοτοσικλέτες στην Αργολίδα από Αύγουστο ως Σεπτέμβριο του 2008 λόγω έλλειψης μετά το ΑΡΖ 999
ΑΜΒ,ΑΜΖ,ΑΜΙ,ΑΜΜ,ΑΜΟ,ΑΜΡ,ΑΜΤ *** (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στην Αθήνα, περίπου το 1996, λόγω εξάντλησης τότε των ΥΗ*
ΑΜΥ,ΑΜΧ *** (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στη Δυτική Αττική, περίπου το 1996, λόγω εξάντλησης τότε των ΥΤ*
ΑΝ Λασίθι (Άγιος Νικόλαος-Σητεία-Ιεράπετρα)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ν, Ο, Υ
ΑΝΜ-1100 (Τρέχον συνδυασμός) ΑΝΡ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Αυτοκίνητα μόνο, δίκυκλα έχει εξαντληθεί.
ΑΟ Αχαΐα (Πάτρα-Αίγιο)

Μελλοντική για τα αυτοκίνητα, δίκυκλα έχει εξαντληθεί.
ΑΟΕ 400/999 μοτοσικλέτες στην Αττική στα τέλη του 2004 λόγω έλλειψης.
ΑΡ Αργολίδα (Ναύπλιο)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Η, Κ, Μ, Ν, Τ, Χ, Ζ, Ι, Ο, Ρ, Υ
ΑΡΝ-3000 (Τρέχων συνδυασμός) ΑΡΤ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΑΡΟ-91 (Τρέχων συνδυασμός) ΑΡΡ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις:
ΑΡΕ-3001/3300 στην Αρκαδία από Μάιο ως Αύγουστο του 1998 λόγω έλλειψης μετά το ΤΡΒ-4000
ΑΤ Άρτα

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Η, Κ, Ρ, Χ, Ζ, Ι, Μ, Ν, Ο, Τ, Υ
ΑΤΗ-8500 (Τρέχων συνδυασμός) ΑΤΚ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΑΤΧ-507 (Τρέχων συνδυασμός) ΑΤΖ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις:
ΑΤΕ-6401/6899 αυτοκίνητα στη Λάρισα το Φεβρουάριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΡΙΧ-6499
ΑΤΗ *** (ίσως όχι όλα) μοτοσικλέτες στα Τρίκαλα περίπου το 2003 λόγω έλλειψης μετά τα ΤΚΝ
ΑΤΟ,ΑΤΤ,ΑΤΥ *** (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στο Ηράκλειο Κρήτης, περίπου το 1992, λόγω εξάντλησης τότε των ΗΡ*
ΑΤΡ 401/999 μοτοσικλέτες στην Κέρκυρα από Αύγουστο του 2008 ως Ιανουάριο του 2009 λόγω έλλειψης μετά το ΕΤΝ 999
ΑΥ Αχαΐα (Πάτρα-Αίγιο)

Μελλοντική για αυτοκίνητα & δίκυκλα μετά το ΑΑ
ΑΧ Αχαΐα (Πάτρα-Αίγιο)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ο, Υ
Έχει εξαντληθεί επόμενος συνδυασμός ΑΖ
Εξαιρέσεις:
ΑΧΙ-1000/2000 αυτοκίνητα στην Κορινθία από Μάρτιο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΡΚ-2499
ΑΧΙ-2001/2500 αυτοκίνητα στην Αρκαδία από Απρίλιο ως Ιούλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΤΡΕ-4599
ΑΧΟ-1000/1500 αυτοκίνητα στη Μεσσηνία από Ιανουάριο ως Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΚΜΚ-1099
ΑΧΟ-1501/1800 αυτοκίνητα στη Λακωνία από Φεβρουάριο ως Απρίλιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΑΚΖ-4299
ΑΧΟ-1801/2000 αυτοκίνητα στην Αρκαδία από Φεβρουάριο ως Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΤΡΕ-5649
ΑΧΟ-2001/2200 αυτοκίνητα στην Κορινθία από Φεβρουάριο ως Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΚΡΚ-4799
ΑΧΟ-3001/3200 αυτοκίνητα στη Μεσσηνία το Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΚΜΚ-1099
ΒΑ Μαγνησία (Βόλος)

ΒΑΜ-11 (Τρέχων συνδυασμός) ΒΑΝ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Δίκυκλα Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα.
ΒΒ Μαγνησία (Βόλος)

Έχει εξαντληθεί στα δίκυκλα επόμενος συνδυασμός ΒΑΑ, αυτοκίνητα ακόμα ΒΟΙ
Εξαιρέσεις:
ΒΒΝ,ΒΒΟ,ΒΒΡ *** (ίσως όχι ολόκληρα) μοτοσικλέτες στο Ηράκλειο το 2003/2004 λόγω έλλειψης μετά τα ΗΚ*
ΒΕ Αττική (Πειραιάς)

Δίκυκλα έχει εξάντληθεί επόμενος συνδυασμός ΒΖ, αυτοκίνητα ακόμα ΥΝΤ.
ΒΖ Αττική (Πειραιάς)

Δίκυκλα έχει εξάντληθεί επόμενος συνδυασμός ΒΗ, αυτοκίνητα ακόμα ΥΝΤ.
ΒΗ Αττική (Πειραιάς)

Δίκυκλα έχει εξάντληθεί επόμενος συνδυασμός ΒΧ, αυτοκίνητα ακόμα ΥΝΤ.
Εξαιρέσεις:
ΒΗΝ ***,ΒΗΟ *** μοτοσικλέτες στην Αθήνα (κέντρο) το φθινόπωρο του 2007 λόγω έλλειψης μετά το ΧΤΜ
ΒΙ Βοιωτία (Λιβαδειά-Θήβα)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Η, Ι, Ο, Υ
ΒΙΝ-1700 (Τρέχων συνδυασμός) ΒΙΡ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΒΙΟ-271 (Τρέχων συνδυασμός) ΒΙΥ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Δίκυκλα
Εξαιρέσεις
ΒΙΜ 1/300 μοτοσικλέτες στην Καρδίτσα από Απρίλιο ως Ιούλιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΚΑΜ 200
ΒΙΜ 301/800 μοτοσικλέτες στη νότια Αθήνα το Δεκέμβριο του 2004 λόγω έλλειψης
ΒΙΝ 1/999, ΒΙΡ 1/999, ΒΙΤ 1/600, ΒΙΧ 1/999 μοτοσικλέτες στην Αθήνα (Χολαργός) από Μάιο ως Σεπτέμβριο του 2004 λόγω έλλειψης
ΒΙΤ 601/999 μοτοσικλέτες στη Δυτική Αττική στα μέσα του 2004 λόγω έλλειψης
ΒΚ Αττική (Ανατολική - Παλλήνη)

Δίκυκλα μόνο,μελλοντική για τα αυτοκίνητα
ΒΚΜ-961 (Τρέχων συνδυασμός) ΒΚΝ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Δίκυκλα
ΒΜ Αττική (Ανατολική - Παλλήνη)

Μελλοντική για αυτοκίνητα & δίκυκλα μετά το ΒΚ
ΒΝ Αττική (Δυτική - Ελευσίνα)

ΒΝΗ-800 (Τρέχων συνδυασμός) ΒΝΙ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Δίκυκλα
Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΒΝΒ *** μοτοσικλέτες στην Αθήνα (κέντρο) το φθινόπωρο του 2007 λόγω έλλειψης μετά το ΧΤΜ
ΒΟ Μαγνησία (Βόλος)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ο, Υ
Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα ήδη ΒΑΜ
ΒΟΙ-9500 (Τρέχων συνδυασμός) ΒΟΟ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΒΟΒ-1000/2999 αυτοκίνητα στη Λάρισα από την άνοιξη του 1988 ως τις αρχές του 1989 λόγω έλλειψης μετά το ΡΙΒ-4199
ΒΟΡ-1000/4000 αυτοκίνητα στα Τρίκαλα από Δεκέμβρη του 2003 ως Σεπτέμβρη του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΤΚΜ-1868
ΒΟΡ-4001/4500 αυτοκίνητα στα Γιαννιτσά (Πέλλα) από Μάιο ως Αύγουστο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΕΚ-8999
ΒΟΡ-4501/4999 αυτοκίνητα στην Έδεσσα από Απρίλιο ως Αύγουστο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΕΚ-7761
ΒΟΡ-7500/7999 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη από Ιανουάριο ως Φεβρουάριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΝΗΑ-8499
ΒΡ Αττική (Δυτική - Ελευσίνα)

Μελλοντική για αυτοκίνητα & δίκυκλα μετά το ΒΝ
ΒΤ Μαγνησία (Βόλος)

Μελλοντική για αυτοκίνητα & δίκυκλα μετά το ΒΑ
ΒΥ Βοιωτία (Λιβαδειά-Θήβα)

Μελλοντική για αυτοκίνητα & δίκυκλα μετά το ΒΙ
ΒΧ Αττική (Πειραιάς)

Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα
ΒΧΖ-621 (Τρέχων συνδυασμός) ΒΧΗ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Δίκυκλα
ΕΑ Δωδεκάνησα (Κως)

Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα
ΕΑΕ-1 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΑΖ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Δίκυκλα
ΕΒ Έβρος (Αλεξανδρούπολη)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Β, Ι, Ο, Υ
ΕΒΜ-3200 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΒΝ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΕΒΟ-93 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΒΒ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρεσεις
ΕΒΝ 500/999 μοτοσικλέτες στην Ξάνθη περίπου το 2004/2005 λόγω έλλειψης μετά το ΑΗΗ 200
ΕΕ Πέλλα (Έδεσσα-Γιαννιτσά)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ε, Ι, Ο, Υ
ΕΕΡ-7142 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΕΤ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΕΕ0-205 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΕΥ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΕΕΕ-1000 έως ΕΕΕ-9999 (κόκκινα γράμματα σε λευκό φόντο) αυτοκίνητα με μειωμένους ή χωρίς δασμούς
ΕΖ Κυκλάδες (Σύρος-Νάξος-Μήλος-Σαντορίνη-Άνδρος-Πάρος-Τήνος)

Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα
ΕΝΑ-71 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΖΟ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΕΖΜ 371/400 μοτοσικλέτες στη Χίο από Οκτώβριο ως Νοέμβριο του 2008 λόγω έλλειψης μετά το ΧΙΥ 999
ΕΖΜ 501/600 μοτοσικλέτες στη Λέσβο από Οκτώβριο ως Νοέμβριο του 2008 λόγω έλλειψης μετά το ΜΤΒ 999
ΕΗ Εύβοια (Χαλκίδα-Ιστιαία-Αλιβέρι)

Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα
ΕΗΧ-71 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΙΑ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΕΗΖ 400/999 μοτοσικλέτες στην Αττική στα τέλη του 2004 λόγω έλλειψης
ΕΙ Εύβοια (Χαλκίδα-Ιστιαία-Αλιβέρι)

Μελλοντική
ΕΚ (Φορτηγά Δ.Χ.)

Προς το παρόν δεν προβλέπεται να δοθεί στις μοτοσικλέτες
ΕΚΑ,ΕΚΒ,ΕΚΕ,ΕΚΖ-???? (κίτρινη πινακίδα-μαύρες ενδείξεις) Φ.Δ.Χ. εθνικών μεταφορών (ΕΚΖ δεν έχουν ακόμα τυπωθεί και δοθεί)
ΕΜ Κυκλάδες (Σύρος-Νάξος-Μήλος-Σαντορίνη-Σίφνος-Άνδρος-Πάρος-Τήνος)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Ν, Τ, Χ, Ι, Μ, Ο, Ρ, Υ
Αυτοκίνητα μόνο, δίκυκλα έχει εξαντληθεί
ΕΜΝ-5900 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΜΤ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΕΝ Κυκλάδες (Σύρος-Νάξος-Μήλος-Σαντορίνη-Άνδρος-Πάρος-Τήνος)

Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα
ΕΝΑ-71 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΖΟ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΕΟ Κυκλάδες (Σύρος-Νάξος-Μήλος-Σαντορίνη-Άνδρος-Πάρος-Τήνος)

Μελλοντική, μετά το ΕΝ
ΕΡ Σέρρες

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Τ, Χ, Ι, Ο, Ρ, Υ
ΕΡΤ-5900 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΡΧ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΕΡΡ-10 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΡΥ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΕΤ Κέρκυρα

Μοτοσυκλέτες μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα
ΕΤΥ-5 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΤΧ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΕΥ Λευκάδα

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ο
ΕΥΒ-4200 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΥΕ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΕΥΚ-1 (Τρέχων συνδυασμός) ΕΥΜ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΕΥΑ-4601/4950 αυτοκίνητα στην Κέρκυρα από Φεβρουάριο ως Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΚΥΚ-1549
ΕΥΑ-4951/5949 αυτοκίνητα στα Ιωάννινα από Ιανουάριο ως Απρίλιο του 1998 λόγω έλλειψης μετά το ΙΝΖ-2499
ΕΥΑ-5950/6999 αυτοκίνητα στην Άρτα από Ιούνιο του 2004 ως Ιανουάριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΑΤΕ-5899
ΕΥΑ-7000/8949 αυτοκίνητα στον Πειραιά από Μάιο ως Ιούλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΥΡΟ-4999
ΕΥΑ-9651/9949 αυτοκίνητα στη Λάρισα το Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΡΙΧ-6499
ΕΥΥ-**** αφορολόγητα οχήματα (offshore εταιρειών)
ΕΧ Κιλκίς (Κιλκίς-Γουμένισσα)

Μελλοντική
ΖΑ Ζάκυνθος

Σειρά τρίτου γράμματος: Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Α, Ι, Ο, Υ
ΖΑΖ-6300 (Τρέχων συνδυασμός) ΖΑΗ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΖΑΧ-895 (Τρέχων συνδυασμός) ΖΑΑ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΖΑΝ 500/999 μοτοσικλέτες στην Ηλεία περίπου το 2005
ΖΒ Ζάκυνθος

Μελλοντική
ΖΕ Θεσσαλονίκη

Μελλοντική
ΖΖ Αττική (Αθήνα)

Έχει εξαντληθεί
Χρονολογική σειρά
1999 ΖΖΑ-1000/5999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
2000 ΖΖΑ-6000/9999-ΖΖΒ-ΖΖΙ (Αθήνα ανατολικός τομέας)
Εξαιρέσεις
ΖΖΡ-1000/9999 αυτοκίνητα στον Πειραιά από Αύγουστο του 2000 ως Μάρτιο του 2001
ΖΗ Αττική (Αθήνα)

Έχει εξαντληθεί
ΖΙ Θεσσαλονίκη

Μελλοντική
ΖΚ Αττική (Αθήνα)

Έχει εξαντληθεί
Εξαιρέσεις
ΖΚΖ-5501/9000 αυτοκίνητα στον Πειραιά από Οκτώβριο του 2003 ως Ιανουάριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΥΝΑ-9000
ΖΚΖ-9001/9999 επαγγελματικά αυτοκίνητα στον Πειραιά από Ιούνιο ως τέλη του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΥΝΑ-9999
ΖΜ Αττική (Αθήνα)

Έχει εξαντληθεί
ΖΝ Αττική (Πειραιάς)

Μελλοντική για τα αυτοκίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσικλέτες
ΖΟ Θεσσαλονίκη

Μελλοντική
ΖΡ Αττική (Πειραιάς)

Μελλοντική για αυτοκίνητα, δίκυκλα έχει εξαντληθεί
ΖΤ Αττική (Δυτική - Ελευσίνα)

Μελλοντική για αυτοκίνητα, δίκυκλα έχει εξαντληθεί
ΖΥ Αττική (Ανατολική - Παλλήνη)

Έχει εξαντληθεί
Εξαιρέσεις
ΖΥΑ-1000/9999 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα από Απρίλιο ως Νοέμβριο του 1999
ΖΥΒ-4001/9999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα από Απρίλιο ως Ιούνιο του 1999
ΖΥΗ-5901/9999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα από Ιανουάριο ως Φεβρουάριο του 2001
ΖΥΡ-1000/5500 αυτοκίνητα στον Πειραιά από Ιανουάριο ως Απρίλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΖΚΖ-9000
ΖΥΥ-3000/3499 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα στα τέλη Μάρτη/αρχές Απρίλη του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΙΒΟ-3699
ΖΧ Αττική (Ανατολική Αττική-Παλλήνη)

Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί ΖΧΝ-4200 (Τρέχων συνδυασμός) ΖΧΟ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΗΑ Ηλεία (Πύργος-Αμαλιάδα)

Σειρά τρίτου γράμματος: Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Α, Ι, Ο, Υ
Αυτοκίνητα μόνο, δίκυκλα έχει εξαντληθεί
ΗΑΝ-4000 (Τρέχων συνδυασμός) ΗΑΡ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΗΑΗ-8101/8500 αυτοκίνητα στη Μεσσηνία από Ιούνιο ως Ιούλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΜΗ-8299
ΗΑΗ-8501/9000 αυτοκίνητα στην Κορινθία από Φεβρουάριο ως Μάρτιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΡΚ-2499
ΗΑΗ-9001/9999 αυτοκίνητα στην Αργολίδα από Μάρτιο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΑΡΗ-8899
ΗΑΚ-4301/4500 αυτοκίνητα στη Μεσσηνία τον Ιανουάριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΚΜΚ-1099
ΗΒ Αττική (Αθήνα)

Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα
ΗΒΥ-501 (Τρέχων συνδυασμός) ΗΒΧ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΗΕ Ηλεία (Πύργος-Αμαλιάδα)

Δίκυκλα μόνο,αυτοκίνητα ακόμα ΗΑΝ
ΗΕΑ-84 (Τρέχων συνδυασμός) ΗΕΒ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΗΖ Ηράκλειο (Ηράκλειο-Μοίρες-Αρκαλοχώρι)

Μελλοντική για τα αυτοκίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσικλέτες
ΗΗ Ηράκλειο (Ηράκλειο-Μοίρες-Αρκαλοχώρι)

Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα
ΗΗΧ-300 (Τρέχων συνδυασμός) ΗΙΑ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΗΗΗ 1/600 μοτοσικλέτες στον Άγιο Νικόλαο (Λασίθι) από Ιούνιο του 2008 ως Ιούλιο του 2009 λόγω έλλειψης μετά το ΑΕΒ 999
ΗΗΗ 601/800 μοτοσικλέτες στη Σητεία (Λασίθι) από Ιούλιο του 2008 ως Ιούλιο/Αύγουστο του 2009 λόγω έλλειψης μετά το ΑΕΒ 999
ΗΗΗ 801/999 μοτοσικλέτες στην Ιεράπετρα (Λασίθι) από Ιούλιο του 2008 ως Μάιο του 2009 λόγω έλλειψης μετά το ΑΕΒ 999
ΗΙ Ηράκλειο (Ηράκλειο-Μοίρες-Αρκαλοχώρι)

Μελλοντική
ΗΚ Ηράκλειο (Ηράκλειο-Μοίρες-Αρκαλοχώρι)

Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί
ΗΚΥ-6300 (Τρέχον συνδυασμός) ΗΚΧ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΗΚΖ-5001/8500 αυτοκίνητα στα Χανιά από Ιούλιο του 2003 ως Μάρτιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΧΝΜ-8899
ΗΚΖ-8501/9999 αυτοκίνητα στο Ρέθυμνο από Ιανουάριο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΡΕΗ-4599
ΗΚΗ-1000/2999 αυτοκίνητα στα Χανιά από Μάρτιο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΧΝΜ-8899
ΗΚΗ-7001/7500 αυτοκίνητα στο Ρέθυμνο από Ιούνιο ως Αύγουστο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΡΕΗ-4599
ΗΚΗ-8401/8700 αυτοκίνητα στα Χανιά από Ιούνιο ως Ιούλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΧΝΜ-8899
ΗΜ Ημαθία (Βέροια)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Ν, Τ, Χ, Ι, Μ, Ο, Ρ, Υ
ΗΜΙ-2610 (Τρέχων συνδυασμός) ΗΜΜ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΗΜΟ-475 (Τρέχων συνδυασμός) ΗΜΡ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΗΝ Θεσπρωτία (Ηγουμενίτσα)

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ν, Ο, Υ
ΗΝΕ-3100 (Τρέχων συνδυασμός) ΗΝΖ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΗΝΗ-501 (Τρέχων συνδυασμός) ΗΝΚ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΗΝΑ 1/500 μοτοσικλέτες στην Κέρκυρα από τον Αύγουστο του 1989 λόγω έλλειψης μετά το ΚΥΒ 100
ΗΝΟ,ΗΝΥ *** (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στην Ανατολική Αττική, περίπου το 1995, λόγω εξάντλησης των ΥΧ*
ΗΟ Ξάνθη

Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα
ΗΟΕ-111 (Τρέχων συνδυασμός) ΗΟΖ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΗΡ Ηράκλειο (Ηράκλειο-Μοίρες)

Έχει εξαντληθεί. Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Τ, Χ, Ι, Ο, Ρ, Υ
ΗΡΡ για τα αυτοκίνητα δεν τυπώθηκε ούτε δόθηκε
Οι συνδυασμοί του Ηρακλείου τυπώθηκαν (εκτός από το ΗΡΡ στα αυτοκίνητα) με την παραπάνω σειρά αλλά η διεύθυνση τους έδωσε με σχεδόν αλφαβητική σειρά, τουλάχιστον στα αυτοκίνητα: ΗΡΑ/ΗΡΗ, ΗΡΜ (Μοίρες), ΗΡΙ-1000/4999, ΗΡΚ, ΗΡΝ, ΗΡΙ-5000/9999, ΗΡΟ, ΗΡΤ, ΗΡΥ, ΗΡΧ
ΗΤ Ξάνθη

Μελλοντική
ΗΥ Φθιώτιδα (Λαμία-Αταλάντη)

Μελλοντική
ΗΧ Ημαθία (Βέροια)

Μελλοντική
ΙΑ (Τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και φορτηγά Δ.Χ. Διεθνών Μεταφορών

Προς το παρόν δεν προβλέπεται να δοθεί στις μοτοσικλέτες
ΙΑΑ-1000 (Τρέχων συνδυασμός) ΙΑΒ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Λεωφορεία ΔΧ
ΙΑΕ-1000 (Τρέχων συνδυασμός) ΙΑΖ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Φορτηγά ΔΧ διεθνών μεταφορών.
ΙΒ Αττική (Αθήνα)

Έχει εξαντληθεί
IBA,IBB,IBE,IBZ (1000/6999),IBH (1000/2999) αυτοκίνητα στον Πειραιά από Ιανουάριο ως Απρίλιο του 2004
ΙΒΖ (7000/9999),ΙΒΗ (3000/9999), ΙΒΙ,ΙΒΚ αυτοκίνητα στην Δυτική Αττική από Νοέμβριο ως Δεκέμβριο του 2004
ΙΕ Αττική (Αθήνα)

Έχει εξαντληθεί
ΙΕΑ-7500/9999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αττική από Σεπτέμβριο ως Οκτώβριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΖΥΥ-9999
ΙΕΒ-9000/9999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αττική από Νοέμβριο ως Δεκέμβριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΖΥΥ-9999
ΙΖ Αττική (Αθήνα)

Έχει εξαντληθεί στις μοτοσικλέτες, ΙΖΧ-9*** δίνονται ακόμα στα επαγγελματικά Δυτικής Αθήνας
ΙΗ Αττική (Αθήνα)

Έχει εξαντληθεί
ΙΙ Ιωάννινα

Μελλοντική
ΙΚ Αττική (Αθήνα)

Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί
ΙΚΤ-6500 (Τρέχον συνδυασμός) ΙΜΜ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα (Δυτικός τομέας)
Εξαιρέσεις
ΙΚΑ-1000/9999 (Αθήνα δυτικός τομέας)
ΙΚΒ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΚΕ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΚΖ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΚΗ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΚΙ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΚΚ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΙΚΜ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΙΚΝ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΙΚΟ-1000/9999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
ΙΚΡ-1000/9999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
ΙΚΥ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΙΚΧ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΜ Αττική (Αθήνα)

Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί
ΙΜΥ-8000 (Τρέχων συνδυασμός) ΙΜΧ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα (Κεντρικός τομέας)
Εξαιρέσεις
ΙΜΑ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΜΒ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΜΕ-1000/9999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
ΙΜΖ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΜΗ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΙΜΙ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΙΜΚ-1000/9999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
ΙΜΜ-1000/9999 (Αθήνα δυτικός τομέας)
ΙΜΝ-1000/9999 (Αθήνα δυτικός τομέας)
ΙΜΟ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΜΡ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΜΤ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΝ Ιωάννινα

Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ν, Ο, Υ
ΙΝΧ-2500 (Τρέχων συνδυασμός) ΙΝΝ-3000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΙΝΟ-445 (Τρέχων συνδυασμός) ΙΝΥ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΙΝΜ-1501/1900 στην Έδεσσα από Φεβρουάριο ως Απρίλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΕΚ-7761
ΙΝΜ-1901/2500 στα Γιαννιτσά από Φεβρουάριο ως Μάιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΕΚ-8999
ΙΝΜ-9500/9999 στη Λάρισα τον Ιανουάριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΡΙΧ-6499
ΙΝΗ 1/999 μοτοσικλέτες στην Κέρκυρα περίπου το 1998
Οι συνδυασμοί των Ιωαννίνων τυπώθηκαν ως τώρα με την παραπάνω σειρά αλλά η διεύθυνση στα Ιωάννινα προσπαθεί να τους δώσει με αλφαβητική σειρά: μετά τα ΙΝΤ, δόθηκαν τα ΙΝΙ και τώρα δίνονται ΙΝΝ
ΙΟ Αττική (Αθήνα)

Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί
ΙΟΙ-3100 (Τρέχων συνδυασμός) ΙΟΚ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα (Νότιος τομέας)
Εξαιρέσεις
ΙΟΙ-1/999 μοτοσικλέτες στην Κρήτη περίπου το 2003/2004
ΙΟΧ-8800 (Τρέχων συνδυασμός) ΙΡΒ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα (Βόρειος τομέας)
Εξαιρέσεις
ΙΟΑ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΟΒ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΙΟΕ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΙΟΖ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΙΟΗ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΙΟΙ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΙΟΚ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΙΟΝ-1000/9999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
ΙΟΟ-1000/9999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
ΙΡ Αττική (Αθήνα)

Μελλοντική για αυτοκίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΙΡΟ *** μοτοσικλέτες στην Κρήτη περίπου το 2003/2004
ΙΤ Αττική (Αθήνα)

Μελλοντική για αυτοκίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες
ΙΥ Αττική (Αθήνα)

Μελλοντική για αυτοκίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες
ΙΧ Σέρρες

Μελλοντική
ΚΑ Καρδίτσα

(Σειρά τρίτου γράμματος: Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Α, Ι, Ο, Υ)
ΚΑΜ-6300 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΑΝ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα ΚΑΧ-171 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΑΑ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΚΑΗ-8020/8220 αυτοκίνητα στη Λάρισα το Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΡΙΧ-6499
ΚΑΗ-8221/8399 αυτοκίνητα στα Τρίκαλα το Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΤΚΜ-3799
ΚΒ Καβάλα

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Β, Ι, Ο, Υ)
(Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΚΒΡ-9700 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΒΤ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΚΕ Κεφαλληνία (Αργοστόλι)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ε, Ι, Ο, Υ)
ΚΕΖ-4100 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΕΗ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΚΕΝ-790 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΕΡ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΚΕΒ-5201/5699 αυτοκίνητα στη Ζάκυνθο από Ιούνιο ως Οκτώβριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΖΑΕ-7899
ΚΕΕ,ΚΕΙ,ΚΕΟ,ΚΕΥ *** (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στην Αττική, περίπου το 1997, λόγω εξάντλησης των Υ??
ΚΖ Κοζάνη (Κοζάνη-Πτολεμαΐδα)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ζ, Ι, Ο, Υ)
ΚΖΧ-6415 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΖΖ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΚΖΖ-230 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΖΡ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΚΖΜ-8000/8999 αυτοκίνητα στις Σέρρες από Απρίλιο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΡΚ-7099
ΚΖΜ-9000/9999 αυτοκίνητα στις Σέρρες από Ιανουάριο ως Απρίλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΡΚ-7099
ΚΗ Ευρυτανία (Καρπενήσι)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Η, Ι, Ο, Υ)
ΚΗΑ-6960 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΗΒ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΚΗΑ-486 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΗΒ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΚΗΑ-3001/3200 αυτοκίνητα στη Φθιώτιδα από Μάρτιο ως Απρίλιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΜΙΝ-2099
ΚΗΑ-3201/3599 αυτοκίνητα στη Φθιώτιδα από Φεβρουάριο ως Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΜΙΝ-2099
ΚΗΑ-3600/3700 αυτοκίνητα στην Κορινθία από Αύγουστο ως Σεπτέμβριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΡΚ-2799
ΚΗΑ-3701/3999 αυτοκίνητα στην Κορινθία από Ιούνιο ως Ιούλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΡΚ-2499
ΚΗΑ-4000/4750 αυτοκίνητα στην Καρδίτσα από Μάιο ως Αύγουστο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΑΗ-5899
ΚΗΑ-4751/4999 αυτοκίνητα στη Θεσπρωτία από Μάρτιο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΗΝΒ-3999
ΚΗΗ,ΚΗΙ,ΚΗΟ,ΚΗΥ-**** (πορτοκαλιά πινακίδα-μαύρες ενδείξεις) οχήματα Κρατικών Υπηρεσιών, Οργανισμών Τ.Α. κλπ
ΚΗΒ 101/200 μοτοσικλέτες στην Κεφαλληνία από Μάιο ως Ιούνιο του 2005 λόγω έλλειψης
ΚΗΒ 201/300 μοτοσικλέτες στη Θεσπρωτία από Σεπτέμβριο του 2004 ως Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης
ΚΗΒ 301/400 μοτοσικλέτες στην Κεφαλληνία από Οκτώβριο του 2004 ως Μάιο του 2005 λόγω έλλειψης
ΚΗΒ 701/999 μοτοσικλέτες στη Μαγνησία από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο του 2008 λόγω έλλειψης μετά το ΒΑΕ 999
ΚΗΗ ??? (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στο Ηράκλειο, περίπου το 1995, λόγω εξάντλησης των ΗΡ?
ΚΗΙ,ΚΗΟ,ΚΗΥ ??? (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στην Ανατολική Αττική, περίπου το 1995, λόγω εξάντλησης των ΥΧ?
ΚΙ Κιλκίς (Κιλκίς-Γουμένισσα)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ο, Υ)
ΚΙΗ-9900 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΙΙ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΚΙΜ-402 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΙΝ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΚΙΑ-4200/4499 αυτοκίνητα στις Σέρρες το φθινόπωρο του 1989 λόγω έλλειψης μετά το ΕΡΒ-2299
ΚΙΗ 500/999 μοτοσικλέτες στη Θεσσαλονίκη περίπου το 2003
ΚΚ Ροδόπη (Κομοτηνή)

(Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για αυτοκίνητα)
ΚΚΝ-255 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΚΟ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΚΚΑ *** μοτοσικλέτες στην Καβάλα περίπου το 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΚΒΥ 500
ΚΚΒ,ΚΚΕ *** μοτοσικλέτες στην Αττική την άνοιξη του 2005 λόγω έλλειψης
ΚΚΖ *** μοτοσικλέτες στην Ξάνθη περίπου το 2004/2005 λόγω έλλειψης μετά το ΑΗΗ 200
ΚΚΚ 501/999 μοτοσικλέτες στην Ξάνθη από Νοέμβριο του 2008 ως Ιούνιο του 2009 λόγω έλλειψης μετά το ΑΗΥ 999
ΚΜ Μεσσηνία (Καλαμάτα)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Μ, Ο, Υ)
(Αυτοκίνητα μόνο, δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΚΜΡ-5700 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΜΤ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΚΝ Πιερία (Κατερίνη)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Η, Κ, Μ, Ρ, Τ, Χ, Ζ, Ι, Ν, Ο, Υ)
ΚΝΤ-1100 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΝΧ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΚΝΙ-1 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΝΝ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΚΝΑ 501/900 μοτοσικλέτες στη Θεσσαλονίκη από τον Ιούλη του 1989 λόγω έλλειψης μετά το ΝΑΗ-999
ΚΟ Ροδόπη (Κομοτηνή)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ο, Υ)
(Αυτοκίνητα μόνο, δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΚΟΜ-6200 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΟΝ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΚΟΗ-1000/9999 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη από Φεβρουάριο ως Μάιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΝΗΑ-8499
ΚΟΚ-1000/1499 στα Γιαννιτσά (Πέλλα) από Μάρτιο ως Ιούνιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΕΕΚ-9999
ΚΟΚ-1500/1999 στην Έδεσσα από Μάρτιο ως Ιούνιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΕΕΜ-1216
ΚΟΚ-2000/5299 στη Θεσσαλονίκη από Μάιο ως Αύγουστο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΝΗΑ-8499
ΚΟΖ *** (όχι όλα) μοτοσικλέτες στη Θεσσαλονίκη περίπου το 2004/2005 λόγω έλλειψης
ΚΟΗ 1/999 μοτοσικλέτες στην Αττική το Μάρτη του 2005 λόγω έλλειψης
ΚΟΡ *** μοτοσικλέτες στο Ηράκλειο περίπου το 2004/2005 λόγω έλλειψης
ΚΟΙ,ΚΟΝ *** μοτοσικλέτες σε διάφορους νομούς περίπου το 2004/2005 (σίγουρα Πρέβεζα, Τρίκαλα και Αχαΐα) λόγω έλλειψης
ΚΟΟ,ΚΟΥ *** μοτοσικλέτες στην Αττική την άνοιξη του 2005 λόγω έλλειψης
ΚΡ Κορινθία (Κόρινθος)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Τ, Χ, Ι, Ο, Ρ, Υ)
(Αυτοκίνητα, δύκικλα έχει εξαντληθεί)
ΚΡΝ-9700 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΡΤ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΚΡΙ 1/499 μοτοσικλέτες στην Αττική το φθινόπωρο του 2004 λόγω έλλειψης
ΚΤ Καστοριά

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Χ, Ι, Ο, Τ, Υ)
ΚΤΖ-1200 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΤΗ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΚΤΖ-941 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΤΗ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΚΤΖ-3501/3750 αυτοκίνητα στην Κοζάνη από Ιούνιο ως Αύγουστο του 2010 λόγω έλλειψης μετά το ΚΖΤ-9700
ΚΤΖ-3751/3800 αυτοκίνητα στην Πτολεμαΐδα από Ιούλιο ως Αύγουστο του 2010 λόγω έλλειψης μετά το ΚΖΤ-9999
ΚΤΖ-3801/4600 αυτοκίνητα στην Κοζάνη από Φεβρουάριο ως Ιούνιο του 2010 λόγω έλλειψης μετά το ΚΖΤ-9700
ΚΤΖ-4601/4799 αυτοκίνητα στην Πτολεμαΐδα από Μάρτιο ως Ιούλιο του 2010 λόγω έλλειψης μετά το ΚΖΤ-9999
ΚΤΙ,ΚΤΟ,ΚΤΤ-** {μελλοντικός}(κόκκινα γράμματα σε λευκό φόντο) αυτοκίνητα με μειωμένους ή χωρίς δασμούς
ΚΤΥ-**** {μελλοντικός} (πορτοκαλιά πινακίδα-μαύρες ενδείξεις) οχήματα Κρατικών Υπηρεσιών, Οργανισμών Τ.Α. κλπ
ΚΤΙ,ΚΤΟ,ΚΤΤ,ΚΤΥ *** (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στο Ηράκλειο, περίπου το 1995, λόγω εξάντλησης των ΗΡ?
ΚΥ Κέρκυρα

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ο, Υ)
(Αυτοκίνητα μόνο, δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΚΥΝ-1800 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΥΡ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΚΥΗ-8000/9250 αυτοκίνητα στον Πειραιά από Ιούλιο ως Σεπτέμβριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΥΑ-8949
ΚΥΗ-9251/9549 αυτοκίνητα στη Θεσπρωτία από Ιούνιο ως Αύγουστο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΗΝΒ-3999
ΚΧ Δωδεκάνησα (Κως)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Ι, Ο, Υ, Χ)
(Αυτοκίνητα μόνο, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες)
ΚΧΕ-8500 (Τρέχων συνδυασμός) ΚΧΖ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΚΧΑ-7200/8199 αυτοκίνητα στη Ρόδο από το καλοκαίρι ως τα τέλη του 1996 λόγω έλλειψης μετά το ΡΟΖ-2959
ΚΧΑ-8200/9999 αυτοκίνητα στην Κω από Ιούνη του 1998 μέχρι Φλεβάρη του 2000 (πισωγύρισμα)
ΚΧΒ-1000/1999 αυτοκίνητα στην Κω από Ιούλη του 1997 μέχρι Ιούνη του 1998 (άλμα μετά το ΚΧΑ-7199)
ΚΧΟ,ΚΧΥ,ΚΧΧ-???? (κόκκινα γράμματα σε λευκό φόντο) αυτοκίνητα με μειωμένους ή χωρίς δασμούς
ΜΑ Χαλκιδική (Πολύγυρος)

(Μελλοντική)
ΜΒ Σάμος

(Μελλοντική)
ΜΕ Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι-Ναύπακτος)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ε, Ι, Ο, Υ)
ΜΕΗ-6300 (Τρέχων συνδυασμός) ΜΕΚ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΜΕΤ-240 (Τρέχων συνδυασμός) ΜΕΧ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΜΕΒ-2801/3000 αυτοκίνητα στο Αίγιο από άνοιξη ως καλοκαίρι του 1997 λόγω έλλειψης μετά το ΑΧΜ-2299
ΜΕΒ-3001/4000 αυτοκίνητα στην Πάτρα την άνοιξη του 1997 λόγω έλλειψης μετά το ΑΧΜ-2299
ΜΕΖ-3201/3300 αυτοκίνητα στη Λιβαδειά από Σεπτέμβριο ως Οκτώβριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΒΙΖ-9199
ΜΕΖ-3301/3600 αυτοκίνητα στη Θήβα από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΒΙΖ-7000
ΜΕΖ-3601/3999 αυτοκίνητα στην Καστοριά από Απρίλιο μέχρι Ιούλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΤΒ-8599
ΜΕΖ-5601/5999 αυτοκίνητα στη Θήβα από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΒΙΖ-7000
ΜΕΖ-6300/6499 αυτοκίνητα στην Κορινθία το Μάρτιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΚΡΚ-4799
ΜΕΚ 500/999 μοτοσικλέτες στην Αττική το καλοκαίρι του 2004 λόγω έλλειψης
ΜΖ Μεσσηνία (Καλαμάτα)

(Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα)
ΜΖΕ-347 (Τρέχων συνδυασμός) ΜΖΖ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΜΗ Λέσβος (Μύρινα Λήμνου)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Η, Ι, Ο, Υ)
ΜΗΒ-1800 (Τρέχων συνδυασμός) ΜΗΕ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΜΗΖ-827 (Τρέχων συνδυασμός) ΜΗΚ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΜΗΑ-5601/7649 αυτοκίνητα στην ανατολική Αθήνα από Μάιο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΖΚΗ-5500
ΜΗΑ-7650/8649 αυτοκίνητα στην Κω από Μάρτιο ως Οκτώβριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΧΒ-8199
ΜΗΟ,ΜΗΥ-???? (κόκκινα γράμματα σε λευκό φόντο) αυτοκίνητα με μειωμένους ή χωρίς δασμούς
ΜΗΗ,ΜΗΙ-??? (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στο Ηράκλειο, περίπου το 1996/7, λόγω εξάντλησης των ΗΡ?
ΜΗΟ,ΜΗΥ-??? (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στην Αθήνα, περίπου το 1996, λόγω εξάντλησης των ΥΗ?
ΜΙ Φθιώτιδα (Λαμία-Αταλάντη)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Η, Ι, Ο, Υ)
ΜΙΧ-4370 (Τρέχων συνδυασμός) ΜΙΗ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΜΙΥ-640(Τρέχων συνδυασμός) ΗΥΑ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΜΙΜ-4001/5000 αυτοκίνητα στη Λιβαδειά από Αύγουστο του 2003 ως Απρίλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΒΙΖ-8999
ΜΙΝ 1/499 μοτοσικλέτες στην Αττική το καλοκαίρι του 2004 λόγω έλλειψης
ΜΚ Καρδίτσα

(Μελλοντική)
ΜΜ Πέλλα (Έδεσσα-Γιαννιτσά)

(Μελλοντική)
ΜΝ Κοζάνη (Κοζάνη-Πτολεμαΐδα)

(Μελλοντική)
ΜΟ Σάμος

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ο, Υ)
ΜΟΕ-2000 (Τρέχων συνδυασμός) ΜΟΖ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΜΟΧ-795 (Τρέχων συνδυασμός) ΜΟΙ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΜΟΒ-2500/3799 αυτοκίνητα στις Κυκλάδες το καλοκαίρι του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΜΖ-8299
ΜΟΙ,ΜΟΟ,ΜΟΥ-**** (κόκκινα γράμματα σε λευκό φόντο) αυτοκίνητα με μειωμένους ή χωρίς δασμούς
ΜΟΚ 1/999 μοτοσικλέτες στη Ρόδο από Μάιο ως Οκτώβριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΡΚΚ 999
ΜΟΜ 1/200 μοτοσικλέτες στη Ρόδο από Απρίλιο ως Μάιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΡΚΚ 999
ΜΟΝ 1/200 μοτοσικλέτες στην Πάρο από Σεπτέμβριο του 2004 ως Οκτώβριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΕΖΑ 999
ΜΟΝ 201/300 μοτοσικλέτες στη Νάξο από Ιούλιο ως Νοέμβριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΕΖΑ 999
ΜΟΝ 301/400 μοτοσικλέτες στη Μήλο από Ιούλιο του 2004 ως Ιούνιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΕΖΑ 999
ΜΟΝ 401/500 μοτοσικλέτες στην Τήνο από Οκτώβριο του 2004 ως Σεπτέμβριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΕΖΑ 999
ΜΟΝ 501/600 μοτοσικλέτες στην Άνδρο από Ιούνιο του 2005 ως Νοέμβριο του 2006 λόγω έλλειψης μετά το ΕΖΑ 999
ΜΟΝ 601/700 μοτοσικλέτες στη Μήλο από Ιούνιο του 2005 ως Ιανουάριο του 2006 λόγω έλλειψης μετά το ΕΖΑ 999
ΜΟΝ 701/800 μοτοσικλέτες στη Σύρο από Αύγουστο ως Οκτώβριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΕΖΑ 999
ΜΟΝ 801/900 μοτοσικλέτες στη Σύρο από Ιούλιο ως Αύγουστο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΕΖΑ 999
ΜΟΝ 901/999 μοτοσικλέτες στη Σαντορίνη από Μάιο του 2005 ως Φεβρουάριο του 2006 λόγω έλλειψης μετά το ΕΖΑ 999 ΜΟΡ 1/500 μοτοσικλέτες στη Ρόδο από Οκτώβριο του 2004 ως Απρίλιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΡΚΚ 999
ΜΡ Λακωνία (Σπάρτη)

(Μελλοντική)
ΜΤ Λέσβος (Μυτιλήνη)

(Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα)
ΜΤΖ-538 (Τρέχων συνδυασμός) ΜΤΙ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΜΥ Λέσβος (Μυτιλήνη)

{Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ο, Υ}
(Αυτοκίνητα μόνο, δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΜΥΗ-6700 (Τρέχων συνδυασμός) ΜΥΚ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΜΥΖ-1000/2999 αυτοκίνητα στη Ρόδο από Μάρτιο ως Ιούλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΡΟΜ-6949
ΜΧ Έβρος (Αλεξανδρούπολη)

(Μελλοντική)
ΝΑ Θεσσαλονίκη

(Έχει εξαντληθεί)
Εξαιρέσεις
ΝΑΝ-4001/4999 αυτοκίνητα στη Χαλκιδική από το καλοκαίρι του 1987 λόγω έλλειψης μετά το ΧΚΑ-4369
ΝΑΟ-9601/9999 αυτοκίνητα στην Ημαθία το φθινόπωρο του 1988 λόγω έλλειψης μετά το ΗΜΒ-3999
ΝΒ Θεσσαλονίκη

(Έχει εξαντληθεί)
ΝΕ Θεσσαλονίκη

(Έχει εξαντληθεί)
ΝΖ Θεσσαλονίκη

(Έχει εξαντληθεί)
ΝΗ Θεσσαλονίκη

(Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΝΗΧ-3200 (Τρέχων συνδυασμός) ΝΙΑ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα (Ανατολικός τομέας)
Εξαιρέσεις
ΝΗΥ είναι ο πρώτος συνδυασμός που δόθηκε στα αυτοκίνητα από τη νέα διεύθυνση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θέρμη) το Δεκέμβριο του 2007.
Το 2010 η Ανατολική Θεσσαλονίκη τελείωσε τα ΝΗΥ και άρχισε να δίνει ΝΗΧ.
ΝΙ Θεσσαλονίκη

(Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΝΙΤ-3400 (Τρέχων συνδυασμός) ΝΙΥ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα (Δυτικός τομέας)
Εξαιρέσεις
Η Δυτική Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι) άρχισε να δίνει στα αυτοκίνητα ΝΙΗ το 2008 όταν τελείωσαν τα ΝΗΤ.
Τον Αύγουστο του 2010 έχει φτάσει στο ΝΙΡ.
ΝΚ Θεσσαλονίκη

(Μελλοντική για αυτοκίνητα,δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΝΜ Θεσσαλονίκη

(Μελλοντική για αυτοκίνητα,δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
Εξαιρέσεις
ΝΜΑ είναι ο πρώτος συνδυασμός που δόθηκε στις μοτοσικλέτες από τη νέα διεύθυνση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θέρμη) το Δεκέμβριο του 2007.
Μετά τα ΝΜΑ ακολούθησαν εκεί ΝΜΖ, ΝΜΚ, ΝΜΝ, ΝΜΤ, ΝΜΥ και ΝΜΧ. Οι συνδυασμοί ΝΜΒ, ΝΜΕ, ΝΜΗ, ΝΜΙ, ΝΜΜ, ΝΜΟ και ΝΜΡ δόθηκαν από τη Δυτική Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι).
ΝΝ Θεσσαλονίκη

(Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα)
ΝΝΒ-365 τρέχων συνδυασμός ΝΝΕ-1
Παρατηρήσιες. Η Ανατολική Θεσσαλονίκη (Θέρμη) άρχισε να δίνει στις μοτοσικλέτες ΝΝΑ το 2010 όταν τελείωσαν τα ΝΜΧ.
ΝΟ Θεσσαλονίκη

(Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα)
ΝΟΥ-69 τρέχων συνδυασμός ΝΟΧ-1
Παρατηρήσεις
Η Δυτική Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι) άρχισε να δίνει στις μοτοσικλέτες ΝΟΙ το 2009 όταν τελείωσαν τα ΝΜΡ. Τον Νοέμβριο του 2010 έχει φτάσει στο ΝΟΡ.
ΝΡ Θεσσαλονίκη {μελλοντική}
ΝΤ Θεσσαλονίκη {μελλοντική}
ΝΥ Θεσσαλονίκη {μελλοντική}
ΝΧ Θεσσαλονίκη {μελλοντική}

ΝΧΑ,ΝΧΥ,ΝΧΧ-**** (κίτρινη πινακίδα-μαύρες ενδείξεις) Νομαρχιακά Φορτηγά Δ.Χ. (ΝΧΧ δεν έχουν ακόμα τυπωθεί και δοθεί)
ΟΑ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική για τα αυτικίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες)
ΟΒ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική για τα αυτικίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες)
ΟΕ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική για τα αυτικίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες)
ΟΖ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική)
ΟΗ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική για τα αυτικίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες)
ΟΙ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική για τα αυτοκίνητα)
ΟΙΟ-793 (Τρέχων συνδυασμός) ΟΙΚ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΟΚ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική για τα αυτοκίνητα)
ΟΚΗ-178 (Τρέχων συνδυασμός) ΟΚΙ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΟΜ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική για τα αυτοκίνητα)
ΟΜΕ-122 (Τρέχων συνδυασμός) ΟΜΖ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΟΝ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική)
ΟΟ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική)
ΟΡ Έβρος (Ορεστιάδα)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Τ, Χ, Ι, Ο, Ρ, Υ)
ΟΡΖ-4500 (Τρέχων συνδυασμός) ΟΡΗ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΟΡΚ-121 (Τρέχων συνδυασμός) ΟΡΜ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΟΡΙ,ΟΡΟ ??? (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στην Ανατολική Αττική, περίπου το 1996, λόγω εξάντλησης των ΥΧ*
ΟΤ Αττική (Αθήνα) {μελλοντική}
ΟΥ Αττική (Αθήνα) {μελλοντική}
ΟΧ Αττική (Αθήνα) {μελλοντική}
ΡΑ Φλώρινα (Φλώρινα-Αμύνταιο)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Α, Ι, Ο, Υ)
ΡΑΖ-2100 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΑΗ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΡΑΖ-742 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΑΗ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΡΑΙ,ΡΑΟ,ΡΑΥ-**** (κόκκινα γράμματα σε λευκό φόντο) αυτοκίνητα με μειωμένους ή χωρίς δασμούς
ΡΑΑ,ΡΑΥ (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στην Αχαΐα, περίπου το 1996, λόγω εξάντλησης των ΑΧ*
ΡΑΙ,ΡΑΟ (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στο Ηράκλειο, περίπου το 1996/7, λόγω εξάντλησης των ΗΡ*
ΡΑΕ 1/999 μοτοσικλέτες στην Αττική περίπου το Σεπτέμβριο του 2004 λόγω έλλειψης
ΡΒ Κορινθία (Κόρινθος)

(Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα)
ΡΒΖ-181 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΒΗ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΡΕ Ρέθυμνο

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ε, Ι, Ο, Υ)
(Αυτοκίνητα μόνο, δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΡΕΜ-5900 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΕΝ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΡΕΒ 1/300 μοτοσικλέτες στο Ηράκλειο το καλοκαίρι του 1988 λόγω έλλειψης μετά το ΗΡΖ 800
ΡΖ Πρέβεζα

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Ε, Η, Κ, Μ, Β, Ζ, Ι, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ)
ΡΖΚ-1300 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΖΜ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΡΖΝ-134 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΖΟ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρεέσεις
ΡΖΕ-2500/3499 αυτοκίνητα στην Κέρκυρα από Μάρτιο ως Ιούλιο του 1997 λόγω έλλειψης μετά το ΚΥΕ-3899
ΡΖΕ-9401/9499 αυτοκίνητα στην Καστοριά από Ιούλιο ως Αύγουστο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΤΒ-8599
ΡΖΖ 901/999 μοτοσικλέτες στην Κέρκυρα από Ιούλιο ως Αύγουστο του 2008 λόγω έλλειψης μετά το ΕΤΝ 999
ΡΗ Ρέθυμνο

(Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα)
ΡΗΖ-2 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΗΗ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΡΙ Λάρισα

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ο, Υ)
(Έχει εξαντληθεί επόμενος συνδυασμός ΡΡ)
ΡΚ Δωδεκάνησα (Ρόδος)

(Μελλοντική για τα αυτοκίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτόσυκλέτες)
ΡΜ Δράμα

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Ε, Η, Κ, Ν, Τ, Χ, Β, Ζ, Ι, Μ, Ο, Ρ, Υ)
ΡΜΤ-8000 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΜΧ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΡΜΖ-411 (Τρέχον συνδυασμός) ΡΜΙ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΡΝ Γρεβενά

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Ε, Η, Κ, Τ, Β, Ζ, Ι, Μ, Ν, Ο, Ρ, Υ, Χ)
ΡΝΕ-3801(Τρέχων συνδυασμός) ΡΝΗ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΡΝΚ-460 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΝΤ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΡΝΑ-8000/8499 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αττική το Μάιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΥΡΟ-2999
ΡΝΑ-8500/9000 αυτοκίνητα στη Χαλκιδική από Ιανουάριο ως Απρίλιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΧΚΗ-6110
ΡΝΙ,ΡΝΜ,ΡΝΝ,ΡΝΟ,ΡΝΡ,ΡΝΥ,ΡΝΧ-**** (κόκκινα γράμματα σε λευκό φόντο) Φορτηγά Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών (οι πινακίδες αυτές έχουν αποσυρθεί και αντικατασταθεί από ΕΚ*) (ΡΝΥ,ΡΝΧ ίσως δε δόθηκαν ποτέ)
ΡΝΑ 1/999 μοτοσικλέτες στη Θεσσαλονίκη από Οκτώβριο του 1997 ως Ιανουάριο του 1998 λόγω έλλειψης
ΡΝΕ 501/650 μοτοσικλέτες στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2005 λόγω έλλειψης
ΡΝΕ 651/999 μοτοσικλέτες στη Θεσσαλονίκη από Σεπτέμβριο ως Οκτώβριο του 1997 λόγω έλλειψης
ΡΝΗ 1/999 μοτοσικλέτες στα Τρίκαλα από Απρίλιο του 2004 ως Απρίλιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΤΚΝ 999
ΡΝΧ,ΡΝΥ *** (εξαιρούμενοι συνδυασμοί) μοτοσικλέτες στη Μαγνησία, 2006-2007, λόγω εξάντλησης των ΒΒ*
ΡΟ Δωδεκάνησα (Ρόδος)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ο, Υ)
(Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΡΟΧ-2200 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΟΙ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΡΡ Λάρισα

ΡΡΕ-9000 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΡΖ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΡΡΗ-739 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΡΙ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΡΤ Λάρισα

(Μελλοντική)
ΡΥ Δωδεκάνησα (Ρόδος)

(Δίκυκλα, μελλοντική για τα αυτοκίνητα)
ΡΥΗ-613 (Τρέχων συνδυασμός) ΡΥΙ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΡΧ Δωδεκάνησα (Ρόδος)

(Μελλοντική)
ΤΑ {Ταξί (επιβατικά Δ.Χ.)}

προς το παρόν δεν προβλέπεται να δοθεί στις μοτοσικλέτες ΤΑΑ,ΤΑΒ,ΤΑΕ,ΤΑΖ,ΤΑΗ,ΤΑΙ-???? (κίτρινη πινακίδα-μαύρες ενδείξεις) Ταξί (επιβατικά Δ.Χ.) (ΤΑΙ δεν έχουν ακόμα τυπωθεί και δοθεί)
ΤΒ Κέρκυρα

(Μελλοντική)
ΤΕ Κέρκυρα

(Μελλοντική)
ΤΖ Αττική (Πειραιάς)

(Μελλοντική)
ΤΗ Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο)

(Μελλοντική)
ΤΙ Πιερία (Κατερίνη)

(Μελλοντική)
ΤΚ Τρίκαλα

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Κ, Ο, Υ)
ΤΚΡ-8100 (Τρέχων συνδυασμός) ΤΚΤ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΤΚΟ-61 (Τρέχων συνδυασμός) ΤΚΥ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΤΜ Αργολίδα (Ναύπλιο)

(Μελλοντική)
ΤΝ Τρίκαλα

(Μελλοντική)
ΤΟ Δράμα

(Μελλοντική)
ΤΡ Αρκαδία (Τρίπολη)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Τ, Χ, Ι, Ο, Ρ, Υ)
ΤΡΖ-8100 (Τρέχων συνδυασμός) ΤΡΗ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΤΡΚ-126 (Τρέχων συνδυασμός) ΤΡΜ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΤΡΒ-4001/4599 αυτοκίνητα στην Πάτρα το καλοκαίρι του 1997 λόγω έλλειψης μετά το ΑΧΜ-2299
ΤΡΕ-5650/5799 αυτοκίνητα στη Μεσσηνία από Δεκέμβριο του 2004 ως Ιανουάριο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΚΜΚ-1099
ΤΡΒ,ΤΡΕ μοτοσικλέτες στην Αττική το καλοκαίρι του 2004 λόγω έλλειψης
ΤΡΖ 701/999 μοτοσικλέτες στη Μεσσηνία από Αύγουστο ως Οκτώβριο του 2008 λόγω έλλειψης μετά το ΚΜΥ 999
ΤΡΗ 1/500 μοτοσικλέτες στα Χανιά από Αύγουστο ως Νοέμβριο του 2008 λόγω έλλειψης μετά το ΧΒΧ 999
ΤΡΗ 501/800 μοτοσικλέτες στη Μαγνησία από Αύγουστο ως Σεπτέμβριο του 2008 λόγω έλλειψης μετά το ΒΑΕ 999
ΤΤ Ροδόπη (Κομοτηνή)

(Μελλοντική)
ΤΥ Χανιά

(Μοτοσυκλέτες μόνο, αυτοκίνητα ακόμα ΧΝΙ)
ΤΥΖ-375 (Τρέχων συνδυασμός) ΤΥΗ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΤΧ Πρέβεζα

(Μελλοντική)
ΥΑ Αττική (Αθήνα)

(Έχει εξαντληθει)
Χρονολογική σειρά
1984 ΥΑΑ-ΥΑΒ-ΥΑΕ (ΥΑΕ-2301/2545 Αστικά λεωφορεία Ε.Α.Σ.)
1985 ΥΑΕ-ΥΑΖ-ΥΑΗ-ΥΑΙ
1986 ΥΑΙ-ΥΑΚ-ΥΑΜ
1987 ΥΑΜ-ΥΑΝ-ΥΑΟ-ΥΑΤ
1988 ΥΑΤ-ΥΑΥ-ΥΑΧ
Εξαιρέσεις
ΥΑΡ-1000/9999 αυτοκίνητα στον Πειραιά από το φθινόπωρο του 1986 λόγω έλλειψης μετά το ΥΙΗ-1999
ΥΒ Αττική (Αθήνα)

(Έχει εξαντληθεί)
Χρονολογική σειρά
1988 ΥΒΑ
1989 ΥΒΑ-ΥΒΒ-ΥΒΕ-ΥΒΖ
1990 ΥΒΖ-ΥΒΗ-ΥΒΙ-ΥΒΚ
1991 ΥΒΚ-ΥΒΜ-ΥΒΝ-ΥΒΟ-ΥΒΡ-ΥΒΤ (ΥΒΡ-6801/6833 Αστικά λεωφορέια Ε.Α.Σ.)
1992 ΥΒΤ-ΥΒΥ-ΥΒΧ
ΥΕ Αττική (Αθήνα)

(Έχει εξαντληθεί)
Χρονολογική σειρά
1992 ΥΕΑ-ΥΕΒ
1993 ΥΕΒ-ΥΕΕ-ΥΕΖ-ΥΕΗ-ΥΕΙ (ΥΕΗ-7401/74??) Αστικά λεωφορεία Ε.ΘΕ.Λ.)
1994 ΥΕΙ-ΥΕΚ-ΥΕΜ-ΥΕΝ (ΥΕΚ-5101/5350 , ΥΕΜ-4701/5003 Αστικά λεωφορεία Ε.ΘΕ.Λ.)
1995 ΥΕΝ-ΥΕΟ-ΥΕΤ-1000/3999
1996 ΥΕΤ-4000/9999-ΥΕΥ-ΥΕΧ
ΥΖ Αττική (Αθήνα)

(Έχει εξαντληθεί)
Χρονολογική σειρά
1996 ΥΖΑ-1000/3999 (Αθήνα κεντρικός τομέας) ΥΖΒ-1000/1999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
1997
ΥΖΑ-4000/9999-ΥΖΕ-ΥΖΗ-ΥΖΙ-1000/5999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΖΒ-2000/5999-ΥΖΖ (Αθήνα ανατολικός τομέας)
ΥΖΒ-6000/9999 (Ανατολική Αττική)
1998
ΥΖΙ-6000/9999-ΥΖΚ-ΥΖΝ-ΥΖΟ (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΖΜ-3000/4999-ΥΖΡ-ΥΖΤ-1000/5999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΥΖΥ-6300/9999-ΥΖΧ-ΥΖΜ-5000/9999 (Ανατολική Αττική)
1999
ΥΖΥ-3000/6199 (Αθήνα δυτικός τομέας)
Εξαιρέσεις
ΥΖΒ-6000/9999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αττική από Δεκέμβρη του 1996 μέχρι Ιούνη του 1997 λόγω έλλειψης μετά το ΥΧΟ-9999
ΥΖΥ-6300/9999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αττική από Φλεβάρη μέχρι Ιούλη του 1998
ΥΗ Αττική (Αθήνα)

(Έχει εξαντληθεί)
Χρονολογική σειρά
1998
ΥΗΑ-1000/2299 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
ΥΗΒ-1000/1999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΗΖ-1000/1999 (Αθήνα νότιος τομέας)
1999
ΥΗΑ-2300/9999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
ΥΗΒ-2000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΗΕ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΗΖ-2000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΥΗΗ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΥΗΙ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΗΚ-1000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΥΗΜ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΗΝ-1000/8999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΗΥ-1000/1999 (Αθήνα νότιος τομέας)
2000
ΥΗΝ-9000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΗΟ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΗΡ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΗΤ-1000/9999 (Αθήνα κεντρικός τομέας)
ΥΗΥ-2000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
ΥΗΧ-1000/9999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
ΥΙ Αττική (Πειραιάς)

(Εχει εξαντληθεί)
Χρονολογική σειρά
1984 ΥΙΑ-ΥΙΒ
1985 ΥΙΒ-ΥΙΕ-ΥΙΖ
1986 ΥΙΗ-1000/1999(ΥΑΡ)-
1987 (ΥΑΡ) ΥΙΗ-2000/9999
1988 ΥΙΙ-ΥΙΚ
1989 ΥΙΚ-ΥΙΜ-ΥΙΝ-1000/4999 (ΥΟΗ)
1990 ΥΙΝ-5000/9999-ΥΙΟ-ΥΙΡ
1991 ΥΙΡ-ΥΙΤ-ΥΙΥ-ΥΙΧ
ΥΚ Αττική (Πειραιάς)

(Έχει εξαντληθεί)
Χρονολογική σειρά
1991 ΥΚΑ-5500/9999
1992 ΥΚΑ-1000/5499-ΥΚΒ-ΥΚΕ-ΥΚΖ
1993 ΥΚΖ-ΥΚΗ-ΥΚΙ-ΥΚΚ
1994 ΥΚΚ-ΥΚΜ-ΥΚΝ-ΥΚΟ
1995 ΥΚΟ-ΥΚΡ-ΥΚΤ-1000/3999
1996 ΥΚΤ-4000/9999-ΥΚΥ-1000/3999
1997 ΥΚΥ-4000/9999-ΥΚΧ-1000/3999 (Πειραιάς) ΥΚΧ-6000/9999 (Αθήνα νότιος τομέας)
1998 ΥΚΧ-4000/5999
ΥΜ Αττική (Πειραιάς)

(Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
Χρονολογική σειρά
1995 ΥΜΒ-1000/3999 (Αθήνα νότιος τομέας)
1996 ΥΜΒ-4000/9999-ΥΜΕ-ΥΜΖ-1000/2800 (Αθήνα νότιος τομέας)
1997 ΥΜΖ-2801/4499-ΥΜΑ (Αθήνα νότιος τομέας)
1998 ΥΜΖ-4500/9999-ΥΜΗ-1000/4999 (Πειραιάς)
1999 ΥΜΗ-5000/9999-ΥΜΙ-ΥΜΚ-1000/4999 (Πειραιάς) (ΥΜΙ-1000/1749 Αστικά λεωφορεία Ε.ΘΕ.Λ.)
2000 ΥΜΚ-5000/9999-ΥΜΜ (ΖΖΡ-1000/4999) ΥΜΝ (Αθήνα νότιος τομέας) ΥΜΟ-2500/9999 (Αθήνα ανατολικός τομέας) ΥΜΡ-1000/4999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
2001 (ΖΖΡ-5000/9999) ΥΜΡ-5000/5999 (Αθήνα ανατολικός τομέας) ΥΜΡ-7000/9999-ΥΜΤ (Πειραιάς)
2002 ΥΜΥ-ΥΜΧ-1000/6999 (Πειραιάς)
2003 ΥΜΧ-7000/9999 (Πειραιάς)
Εξαιρέσεις
ΥΜΒ-1000/3999 αυτοκίνητα στη Νότια Αθήνα το 1995
ΥΜΖ-1000/4499 αυτοκίνητα στη Νότια Αθήνα το 1996-1997
ΥΜΝ-1000/9999 αυτοκίνητα στη Νότια Αθήνα από Μάρτη μέχρι Ιούλη του 2000
ΥΜΟ-1000/9999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα από Μάρτη μέχρι Οκτώβρη του 2000
ΥΜΡ-1000/6999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα από Οκτώβρη του 2000 μέχρι Γενάρη του 2001
ΥΝ Αττική (Πειραιάς)

(Έχει εξαντληθεί στα δίκυκλα) ΥΝΤ-2000 (Τρέχων συνδυασμός) ΥΝΥ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Χρονολογική σειρά
2003 ΥΝΑ (ΖΚΖ-5500/8600) Πειραιάς
2004 (ΖΚΖ-8600/8900)(Πειραιάς) (ΕΥΑ-7000/8949) (Πειραιάς) ΥΝΒ-1000/3999 (ΚΥΗ-8000/9250) (Πειραιάς)
ΥΝΒ-4000/ΥΝΒ-4299 (Δυτική Αττική) ΥΝΒ-4300/7999 (Πειραιάς)
2005 ΥΝΒ-8000/9999-ΥΝΕ-ΥΝΖ-1000/4999 (ΥΝΕ-9871/9993 Αστικά λεωφορεία Ε.ΘΕ.Λ.)
2006 ΥΝΖ-5000/9999-ΥΝΗ-ΥΝΙ-1000/1500
2007 ΥΝΙ-1501/9999-ΥΝΚ-1000/7999
2008 ΥΝΚ-8000/9999-ΥΝΜ-ΥΝΝ-1000/2999
2009 ΥΝΝ-3000/9999 (ΥΝΝ-9601/9922 , ΥΝΝ-9940 , ΥΝΝ-9947/9950 Αστικά λεωφορεία Ε.ΘΕ.Λ.)
2010 ΥΝΟ-ΥΝΡ-1000/8999
2011 ΥΝΡ-9000/9999-ΥΝΤ (ΥΝΡ-9001/9200 Αστικά λεωφορεία Ε.ΘΕ.Λ.)
Εξαιρέσεις
ΥΝΒ-4000/4199 (ίσως και 4200/4299) αυτοκίνητα στη Δυτική Αττική το Σεπτέμβρη του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΥΡΟ-2499
ΥΟ Αττική (Δυτική Αττική - Ελευσίνα)

(Έχει εξαντληθεί)
Χρονολογική σειρά
1986 ΥΟΑ-ΥΟΒ
1987 ΥΟΒ-ΥΟΕ
1988 ΥΟΕ-ΥΟΖ
1989 ΥΟΖ-ΥΟΗ
1990 ΥΟΙ-ΥΟΚ
1991 ΥΟΚ-ΥΟΜ-ΥΟΝ
1992 ΥΟΝ-ΥΟΟ-ΥΟΡ
1993 ΥΟΡ-ΥΟΤ
1994 ΥΟΤ-ΥΟΥ
1995 ΥΟΥ-ΥΟΧ-6000/9999 (Αθήνα δυτικός τομέας)
1999 ΥΟΧ-4000/5999 (Αθήνα δυτικός τομέας)
(Εξαιρέσεις)
ΥΟΗ-9300/9999 αυτοκίνητα στον Πειραιά το φθινόπωρο του 1989 λόγω έλλειψης μετά το ΥΙΝ-4999
ΥΟΗ-801/999 μοτοσικλέτες στον Πειραιά το καλοκαίρι του 1989 λόγω έλλειψης μετά το ΥΙΤ-500
ΥΡ Αττική (Δυτική Αττική - Ελευσίνα)

(Έχει εξαντληθεί)
Χρονολογική σειρά
1995 ΥΡΒ-1000/1999
1996 ΥΡΒ-2000/3999
1997 ΥΡΕ-4000/5999
1998 ΥΡΒ-6000/8999
1999 ΥΡΒ-9000/9999 ΥΡΚ-1000/1999 ΥΡΙ-6000/8999
2000 ΥΡΙ-9000/9999 ΥΡΚ-2000/5999
2001 ΥΡΚ-6000/9999 ΥΡΜ-6000/6999
2002 ΥΡΜ-7000/9999 ΥΡΝ-2000/2999
2003 ΥΡΝ-3000/7999
2004 ΥΡΝ-8000/9999 ΥΡΟ-1000/2499
2005 ΥΡΡ-4800/9999
2006 ΥΡΤ-1000/7999
2007 ΥΡΤ-8000/9999 ΥΡΥ-1000/2999
2008 ΥΡΥ-3000/6999
2009 ΥΡΥ-7000/9999
2010 ΥΡΧ-1000/9999
Εξαιρέσεις
ΥΡΑ-1000/4999 αυτοκίνητα στη δυτική Αθήνα το 1995
ΥΡΒ-4000/5999 αυτοκίνητα στη δυτική Αθήνα το 1997
ΥΡΕ-4000/9999 αυτοκίνητα στη δυτική Αθήνα το 1997
ΥΡΖ-1000/3999 αυτοκίνητα στη δυτική Αθήνα το 1997
ΥΡΗ-1000/4000 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αττική από Ιούνη μέχρι Νοέμβρη του 1997 λόγω έλλειψης μετά το ΥΧΟ-9999
ΥΡΗ-4001/9999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα από Ιούλη μέχρι Νοέμβρη του 1997 λόγω έλλειψης μετά το ΥΖΖ-9999
ΥΡΙ-1000/2999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αττική από Νοέμβρη του 1997 μέχρι Φλεβάρη του 1998 λόγω έλλειψης μετά το ΥΧΟ-9999
ΥΡΙ-3000/5999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα από Νοέμβρη του 1997 μέχρι Γενάρη του 1998 λόγω έλλειψης μετά το ΥΖΖ-9999
ΥΡΜ-1000/1999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα από Φλεβάρη μέχρι Μάρτη του 2001
ΥΡΜ-2000/2499 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αττική από Φλεβάρη μέχρι Μάρτη του 2001
ΥΡΜ-2500/2999 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα το Μάρτη του 2001
ΥΡΜ-3000/4499 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα το Μάρτη του 2001
ΥΡΜ-4500/5999 αυτοκίνητα στην Αθήνα (κέντρο) το Μάρτη του 2001 λόγω έλλειψης μετά το ΖΖΜ-9999
ΥΡΝ-1000/1999 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα από Φλεβάρη μέχρι Μάρτη του 2001
ΥΡΟ-2500/2999 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα το Μάη του 2004
ΥΡΟ-3000/3999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα το Μάη του 2004
ΥΡΟ-4000/4999 αυτοκίνητα στον Πειραιά από Απρίλη μέχρι Μάη του 2004
ΥΡΟ-5000/6999 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα από Απρίλη μέχρι Μάη του 2004
ΥΡΟ-7000/8999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα από Απρίλη μέχρι Μάη του 2004
ΥΡΟ-9000/9999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αττική από Απρίλη μέχρι Μάη του 2004
ΥΡΡ-1000/4799 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα από Φλεβάρη μέχρι Απρίλη του 2004
ΥΤ Αττική (Δυτική Αττική - Ελευσίνα)

(Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΥΤΑ-1300 (Τρέχων συνδυασμός) ΥΤΒ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΥΥ Αττική (Ανατολική - Παλλήνη)

(Έχει εξαντληθεί)
Χρονολογική σειρά
1986 ΥΥΑ-ΥΥΒ-ΥΥΕ
1987 ΥΥΕ-ΥΥΖ-ΥΥΗ
1988 ΥΥΗ-ΥΥΙ-ΥΥΚ
1989 ΥΥΚ-ΥΥΜ
1990 ΥΥΜ-ΥΥΝ-ΥΥΟ
1991 ΥΥΟ-ΥΥΡ-ΥΥΤ-ΥΥΥ
1992 ΥΥΥ-ΥΥΧ
Εξαιρέσεις
ΥΥΗ-901/999 μοτοσικλέτες στον Πειραιά το καλοκαίρι του 1989 λόγω έλλειψης μετά το ΥΙΤ-500
ΥΧ Αττική (Ανατολική - Παλλήνη)

(Έχει εξαντληθεί)
Χρονολογική σειρά
1992 ΥΧΑ-ΥΧΒ
1993 ΥΧΕ-ΥΧΖ-ΥΧΗ
1994 ΥΧΗ-ΥΧΙ-ΥΧΚ
1995 ΥΧΚ-ΥΧΜ-ΥΧΝ-1000/3999-ΥΧΟ-1000/1999 (Ανατολική Αττική) ΥΧΝ-4000/8999 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
1996 ΥΧΝ-9000/9999 (Αθήνα ανατολικός τομέας) ΥΧΡ-ΥΧΤ-1000/8599 (Αθήνα ανατολικός τομέας) ΥΧΟ-2000/9999 (ΥΖΒ-6000) (Ανατολική Αττική)
1997
1998 ΥΧΥ-1000/6999 (Αθήνα ανατολικός τομέας) ΥΧΧ-1000/3199 (Ανατολική Αττική) ΥΧΧ-4000/6499 (Ανατολική Αττική)
1999 ΥΧΥ-7000/9999 (Αθήνα ανατολικός τομέας) ΥΧΧ-6500/9999 (Ανατολική Αττική)
2000 ΥΧΧ-3200/3899 (Αθήνα ανατολικός τομέας)
Εξαιρέσεις
ΥΧΤ-8700/9999 επαγγελματικά αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα από καλοκαίρι του 1998 μέχρι καλοκαίρι του 1999
ΥΧΥ-1000/9999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αθήνα από Αύγουστο του 1998 μέχρι Γενάρη του 1999
ΧΑ Εύβοια (Χαλκίδα-Ιστιαία-Αλιβέρι)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Α, Ι, Ο, Υ)
(Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΧΑΟ-1200 (Τρέχων συνδυασμός) ΧΑΥ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΧΑΤ-1201/1499 αυτοκίνητα στη Λιβαδειά από Ιούνιο ως Αύγουστο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΒΙΖ-8999
ΧΑΤ-1500/1999 αυτοκίνητα στην Ανατολική Αττική από Μάιο μέχρι Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΥΡΟ-2999
ΧΒ Χανιά {μελλοντική για τα αυτοκίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες}
ΧΕ Αττική (Αθήνα)

{μελλοντική για τα αυτοκίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσικλέτες}
ΧΖ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική στα αυτοκίνητα, δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΧΗ Αττική (Αθήνα)

(Μελλοντική στα αυτοκίνητα, δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΧΙ Χίος

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ο, Υ)
(Αυτοκίνητα μόνο, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες)
ΧΙΕ-9600 (Τρέχων συνδυασμός) ΧΙΖ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
Εξαιρέσεις
ΧΙΧ 1/200 μοτοσικλέτες στη Ρόδο από Μάιο ως Ιούνιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΡΚΚ 999
ΧΚ Χαλκιδική (Πολύγυρος)

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Η, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ζ, Ι, Κ, Ο, Υ)
ΧΚΝ-3000 (Τρέχων συνδυασμός) ΧΚΡ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΧΚΤ-190 (Τρέχων συνδυασμός) ΧΚΧ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
Εξαιρέσεις
ΧΚΗ-4570/4969 αυτοκίνητα στην Ημαθία από Ιούνιο ως Ιούλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΗΜΝ-2399
ΧΜ Αττική (Αθήνα) {μελλοντική}
ΧΝ Χανιά

(Σειρά τρίτου γράμματος: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Κ, Μ, Ρ, Τ, Χ, Ι, Ν, Ο, Υ)
(Αυτοκίνητα μόνο,δίκυκλα έχει εξαντληθεί)
ΧΝΙ-6200 (Τρέχων συνδυασμός) ΧΝΝ-1000 (Επόμενος συνδυασμός) Αυτοκίνητα
ΧΟ Χίος

(Δίκυκλα μόνο, μελλοντική για τα αυτοκίνητα)
ΧΟΕ-1 (Τρέχων συνδυασμός) ΧΟΖ-1 (Επόμενος συνδυασμός) Μοτοσυκλέτες
ΧΡ Αττική (Αθήνα) {μελλοντική για τα αυτοκίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες}
ΧΤ Αττική (Αθήνα) {μελλοντική για τα αυτοκίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες}
ΧΥ Αττική (Αθήνα) {μελλοντική για τα αυτοκίνητα, έχει εξαντληθεί στις μοτοσυκλέτες}
ΧΧ Αττική (Αθήνα)

{μοτοσικλέτες (αυτοκίνητα ακόμα Ι**)}
ΧΧΧ 1/999 μοτοσικλέτες στην Αργολίδα από Σεπτέμβριο του 2008 ως ??? του 2009 λόγω έλλειψης μετά το ΑΡΖ 999
Πινακίδες για τις μοτοσυκλέτες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ελληνική πινακίδα μοτοσυκλέτας

Οι πινακίδες αυτές έχουν σύστημα ΧΧΧ-1 έως ΧΧΧ-999 (όπου Χ, χαρακτήρας) με λευκό χρώμα και μαύρα γράμματα. Στο τρίτο γράμμα ακολουθεί την αλφαβητική σειρά (Α,Β,Ε,Ζ,Η,Ι,Κ,Μ,Ν,Ο,Ρ,Τ,Υ,Χ) και ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1990. Πριν από το 2006 υπήρχε μόνο εθνόσημο αριστερά κάτω. Μετά από το 2006 υπάρχει πινακίδα με ευρωπαϊκή σημαία και γράμμα GR στα αριστερά επάνω και εθνόσημο στα αριστερά κάτω.

Ανά γράμμα
ΑΑ Ιωάννινα. Μελλοντική
ΑΒ Καβάλα.
ΑΕ Λασίθι. Μελλοντική
ΑΖ Αχαΐα. ΑΖΒ-515 Τρέχων συνδυασμός ΑΖΕ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΑΗ Ξάνθη. ΑΗΟ-920 Τρέχων συνδυασμός ΑΗΡ-1 Επόμενος συνδυασμός. Εξαιρέσεις: ΑΗΧ-1 έως ΑΗΧ-999 με κόκκινα γράμματα
ΑΙ Αιτωλοακαρνανία. Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΜΕΑ
ΑΚ Λακωνία. ΑΚΡ-995 Τρέχων συνδυασμός ΑΚΤ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΑΜ Φωκίδα. ΑΜΜ-500 Τρέχων συνδυασμός ΑΜΝ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΑΝ Λασίθι. ΑΝΟ-875 Τρέχων συνδυασμός ΑΝΡ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΑΟ Αχαΐα. Μελλοντική
ΑΡ Αργολίδα. ΑΡΝ-990 Τρέχων συνδυασμός ΑΡΟ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΑΤ Άρτα. ΑΤΜ-570 Τρέχων συνδυασμός ΑΤΝ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΑΥ Αχαΐα. Μελλοντική
ΑΧ Αχαΐα. Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΑΧΑ
ΒΑ Μαγνησία. Μελλοντική
ΒΒ Μαγνησία. Μελλοντική
ΒΕ Νομαρχία Πειραιώς. Μελλοντική
ΒΖ Νομαρχία Πειραιώς. Μελλοντική
ΒΗ Νομαρχία Πειραιώς. Μελλοντική
ΒΙ Βοιωτία. ΒΙΧ-105 Τρέχων συνδυασμός ΒΥΑ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΒΚ Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. Μελλοντική
ΒΜ Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. Μελλοντική
ΒΝ Νομαρχία Δυτικής Αττικής. Μελλοντική
ΒΟ Μαγνησία. ΒΟΤ-685 Τρέχων συνδυασμός ΒΟΥ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΒΡ Νομαρχία Δυτικής Αττικής. Μελλοντική
ΒΤ Μαγνησία. Μελλοντική
ΒΥ Βοιωτία. Μελλοντική
ΒΧ Νομαρχία Πειραιώς. Μελλοντική
ΕΑ Δωδεκάνησα. Μελλοντική
ΕΒ Έβρος. ΕΒΡ-105 Τρέχων συνδυασμός ΕΒΤ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΕΕ Πέλλα. ΕΕΡ-800 Τρέχων συνδυασμός ΕΕΤ-1 Επόμενος συνδυασμός. Εξαιρέσεις: ΕΕΕ-1 έως ΕΕΕ-999 με κόκκινα γράμματα
ΕΖ Κυκλάδες. Μελλοντική
ΕΗ Εύβοια. Μελλοντική
ΕΙ Εύβοια. Μελλοντική
ΕΚ Δε δίνεται
ΕΜ Κυκλάδες. ΕΜΝ-5 Τρέχων συνδυασμός ΕΜΟ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΕΝ Κυκλάδες. Μελλοντική
ΕΟ Κυκλάδες. (Μελλοντική)
ΕΡ Σέρρες. ΕΡΟ-350 Τρέχων συνδυασμός ΕΡΡ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΕΤ Κέρκυρα. ΕΤΜ-160 Τρέχων συνδυασμός ΕΤΝ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΕΥ Λευκάδα. ΕΥΖ-230 Τρέχων συνδυασμός ΕΥΗ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΕΧ Κιλκίς. (Μελλοντική)
ΖΑ Ζάκυνθος. ΖΑΟ-110 Τρέχων συνδυασμός ΖΑΡ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΖΒ Ζάκυνθος. (Μελλοντική)
ΖΕ Θεσσαλονίκη. (Μελλοντική)
ΖΖ Νομαρχία Αθηνών. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΖΗΑ)
ΖΗ Νομαρχία Αθηνών. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΖΚΑ)
ΖΙ Θεσσαλονίκη. (Μελλοντική)
ΖΚ Νομαρχία Αθηνών. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΖΜΑ)
ΖΜ Νομαρχία Αθηνών. ΖΜΜ-555 Τρέχων συνδυασμός ΖΜΝ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΖΝ Νομαρχία Πειραιώς. ΖΝΑ-175 Τρέχων συνδυασμός ΖΝΒ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΖΟ Θεσσαλονίκη. (Μελλοντική)
ΖΡ Νομαρχία Πειραιώς. (Μελλοντική)
ΖΤ Νομαρχία Δυτικής Αττικής. ΖΤΟ-180 Τρέχων συνδυασμός ΖΤΡ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΖΥ Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.ΖΥΜ-170 Τρέχων συνδυασμός ΖΥΟ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΖΧ Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. (Μελλοντική)
ΗΑ Ηλεία. ΗΑΜ-625 Τρέχων συνδυασμός ΗΑΝ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΗΒ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΗΕ Ηλεία. (Μελλοντική)
ΗΖ Ηράκλειο. ΗΖΕ-115 Τρέχων συνδυασμός ΗΖΖ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΗΗ Ηράκλειο. (Μελλοντική)
ΗΙ Ηράκλειο. (Μελλοντική)
ΗΚ Ηράκλειο. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΗΖΑ)
ΗΜ Ημαθία. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΗΧΑ)
ΗΝ Θεσπρωτία. ΗΝΝ-715 Τρέχων συνδυασμός ΗΝΟ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΗΟ Ξάνθη.
ΗΡ Ηράκλειο. Μελλοντική
ΗΤ Ξάνθη. (Μελλοντική)
ΗΥ Φθιώτιδα. (Μελλοντική)
ΗΧ Ημαθία. ΗΧΑ-685 Τρέχων συνδυασμός ΗΧΒ-1 Επόμενος συνδυασμός
IA Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΙΒ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΙΕ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΙΖ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΙΗ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΙΙ Ιωάννινα. (Μελλοντική)
ΙΚ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΙΜ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΙΝ Ιωάννινα. ΙΝΟ-911 Τρέχων συνδυασμός ΙΝΡ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΙΟ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΙΡ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΙΤ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΙΥ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΙΧ Σέρρες. (Μελλοντική)
ΚΑ Καρδίτσα. ΚΑΟ-690 Τρέχων συνδυασμός ΚΑΡ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΚΒ Καβάλα. ΚΒΝ-830 Τρέχων συνδυασμός ΚΒΟ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΚΕ Κεφαλληνία. ΚΕΖ-170 Τρέχων συνδυασμός ΚΕΗ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΚΖ Κοζάνη. ΚΖΡ-410 Τρέχων συνδυασμός ΚΖΤ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΚΗ Ευρυτανία. ΚΗΕ-110 Τρέχων συνδυασμός ΚΗΖ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΚΙ Κιλκίς. ΚΙΥ-70 Τρέχων συνδυασμός ΚΙΧ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΚΚ Ροδόπη.
ΚΜ Μεσσηνία. ΚΜΟ-860 Τρέχων συνδυασμός ΚΜΡ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΚΝ Πιερία. ΚΝΤ-146 Τρέχων συνδυασμός ΚΝΥ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΚΟ Ροδόπη. ΚΟΡ-795 Τρέχων συνδυασμός ΚΟΤ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΚΡ Κορινθία. ΚΡΥ-474 Τρέχων συνδυασμός ΚΡΧ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΚΤ Καστοριά. ΚΤΗ-85 Τρέχων συνδυασμός ΚΤΙ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΚΥ Κρατικές υπηρεσίες. ΚΥΑ,ΚΥΒ,ΚΥΕ,ΚΥΖ,ΚΥΗ-???? (πορτοκαλιά πινακίδα-μαύρα γράμματα) (ΚΥΗ δεν έχουν ακόμα τυπωθεί και δοθεί)

Χρονολογική σειρά
ΚΥΑ-1000 έως ΚΥΑ-9999 τα 1990-1994
ΚΥΒ-1000 έως ΚΥΒ-9999 τα 1994-1997
ΚΥΕ-1000 έως ΚΥΕ-9999 τα 1997-2001
ΚΥΖ-1000 έως ΚΥΖ-9999 τα 2001-2005
ΚΥΗ-1000 έως ΚΥΗ-9999 τα 2005-2008
ΚΥΙ-1000 έως ; τα ; (σε εξέλιξη) ΚΥΙ-7580
ΚΧ Δωδεκάνησα. (Μελλοντική. Εξαιρέσεις: από ΚΧΥ-1 έως ΚΧΧ-999 έχει κόκκινα γράμματα.
ΜΑ Χαλκιδική. (Μελλοντική)
ΜΒ Σάμος. (Μελλοντική)
ΜΕ Αιτωλοακαρνανία. ΜΕΒ-180 Τρέχων συνδυασμός ΜΕΕ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΜΖ Μεσσηνία. (Μελλοντική)
ΜΗ Λέσβος. ΜΗΧ-125 Τρέχων συνδυασμός ΜΥΑ-1 Επόμενος συνδυασμός. Εξαιρέσεις: από ΜΗΟ-100 έως ΜΗΟ-999 έχει κόκκινα γράμματα.
ΜΙ Φθιώτιδα. ΜΙY-150 Τρέχων συνδυασμός HYA-1 Επόμενος συνδυασμός
ΜΚ Καρδίτσα. (Μελλοντική)
ΜΜ Πέλλα. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΕΕΑ)
ΜΝ Κοζάνη. (Μελλοντική)
ΜΟ Σάμος. ΜΟΥ-89 Τρέχων συνδυασμός ΜΟΧ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΜΡ Λακωνία. (Μελλοντική)
ΜΤ Λέσβος. (Μελλοντική)
ΜΥ Λέσβος. (Μελλοντική)
ΜΧ Έβρος. (Μελλοντική)
ΝΑ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΒΑ)
ΝΒ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΕΑ)
ΝΕ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΖΑ)
ΝΖ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΗΑ)
ΝΗ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΙΑ)
ΝΙ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΚΑ)
ΝΚ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΜΑ)
ΝΜ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΝΑ)
ΝΝ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΟΑ)
ΝΟ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΡΑ)
ΝΡ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΤΑ)
ΝΤ Θεσσαλονίκη. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΝΥΑ)
ΝΥ Θεσσαλονίκη. ΝΥΜ-135 Τρέχων συνδυασμός ΝΥΝ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΝΧ Θεσσαλονίκη. (Μελλοντική)
ΟΑ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΟΒ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΟΕ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΟΖ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΟΗ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΟΙ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΟΚ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΟΜ Νομαρχία Αθηνών. Μελλοντική
ΟΝ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΟΟ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΟΡ Έβρος. (Μελλοντική)
ΟΤ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΟΥ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΟΧ Νομαρχία Αθηνών.(Μελλοντική)
ΡΑ Φλώρινα. ΡΑΖ-135 Τρέχων συνδυασμός ΡΑΗ-1 Επόμενος συνδυασμός. Εξαιρέσεις: ΡΑΥ-1 έως ΡΑΧ-999 με κόκκινα γράμματα
ΡΒ Κορινθία. (Μελλοντική)
ΡΕ Ρέθυμνο. ΡΕΝ-45 Τρέχων συνδυασμός ΡΕΟ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΡΖ Πρέβεζα. ΡΖΟ-585 Τρέχων συνδυασμός ΡΖΡ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΡΗ Ρέθυμνο. (Μελλοντική)
ΡΙ Λάρισα. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΡΡΑ)
ΡΚ Ευρυτανία. (Μελλοντική)
ΡΜ Δράμα. ΡΜΤ-180 Τρέχων συνδυασμός ΡΜΥ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΡΝ Γρεβενά. ΡΝΙ-90 Τρέχων συνδυασμός ΡΝΚ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΡΟ Δωδεκάνησα. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΡΥΑ)
ΡΡ Λάρισα. ΡΡΕ-9 Τρέχων συνδυασμός ΡΡΖ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΡΤ Λάρισα. (Μελλοντική)
ΡΥ Δωδεκάνησα. ΡΥΒ-310 Τρέχων συνδυασμός ΡΥΕ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΡΧ Δωδεκάνησα. (Μελλοντική)
ΤΑ Δε δίνεται
ΤΒ Κέρκυρα. (Μελλοντική)
ΤΕ Κέρκυρα. (Μελλοντική)
ΤΖ Νομαρχία Πειραιώς. (Μελλοντική)
ΤΗ Αιτωλοακαρνανία. (Μελλοντική)
ΤΙ Πιερία. (Μελλοντική)
ΤΚ Τρίκαλα. ΤΚΟ-545 Τρέχων συνδυασμός ΤΚΡ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΤΜ Αργολίδα. (Μελλοντική)
ΤΝ Τρίκαλα. (Μελλοντική)
ΤΟ Δράμα. (Μελλοντική)
ΤΡ Αρκαδία. ΤΡΖ-745 Τρέχων συνδυασμός ΤΡΗ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΤΤ Ροδόπη. (Μελλοντική)
ΤΥ Χανιά. (Μελλοντική)
ΤΧ Πρέβεζα. (Μελλοντική)
ΥΑ Νομαρχία Αθηνών. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΥΒΑ)
ΥΒ Νομαρχία Αθηνών. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΥΕΑ)
ΥΕ Νομαρχία Αθηνών. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΥΖΑ)
ΥΖ Νομαρχία Αθηνών. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΥΗΑ)
ΥΗ Νομαρχία Αθηνών. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΖΖΑ)
ΥΙ Νομαρχία Πειραιώς.(Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΥΚΑ)
ΥΚ Νομαρχία Πειραιώς.(Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΥΜΑ)
ΥΜ Νομαρχία Πειραιώς. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΥΝΑ)
ΥΝ Νομαρχία Πειραιώς. Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΖΝΑ
ΥΟ Νομαρχία Δυτικής Αττικής. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΥΡΑ). Εξαιρέσεις: ΥΟΚ-1 έως ΥΟΚ-999 με κόκκινα γράμματα
ΥΡ Νομαρχία Δυτικής Αττικής. Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΥΤΑ
ΥΤ Νομαρχία Δυτικής Αττικής. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΖΤΑ)
ΥΥ Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΥΧΑ)
ΥΧ Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. (Έχει εξαντληθεί, επόμενος συνδυασμός ΖΥΑ)
ΧΑ Εύβοια. ΧΑΥ-585 Τρέχων συνδυασμός ΧΑΧ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΧΒ Χανιά.(Μελλοντική)
ΧΕ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΧΖ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΧΗ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΧΙ Χιός. ΧΙΡ-685 Τρέχων συνδυασμός ΧΙΤ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΧΚ Χαλκιδική. ΧΚΝ-208 Τρέχων συνδυασμός ΧΚΟ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΧΜ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΧΝ Χανιά. ΧΝΥ-715 Τρέχων συνδυασμός ΧΝΧ-1 Επόμενος συνδυασμός
ΧΟ Χιός. (Μελλοντική)
ΧΡ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΧΤ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΧΥ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
ΧΧ Νομαρχία Αθηνών. (Μελλοντική)
Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1972 έως το 1982


Πινακίδες με 2 χαρακτήρες.

Οι ακόλουθοι κατάλογοι περιέχουν όλους τους συνδυασμούς πινακίδων που ακολουθούν το σύστημα ΧΧ-0000, όπου Χ χαρακτήρας και 0 ψηφίο.
Ταξινόμηση αυτοκινήτων ανά νομό

Ταξινόμηση αυτοκινήτων ανά κωδικό αριθμό γραφείου συγκοινωνιών.

Για αυτοκίνητα ΙΧ και ΔΧ, από 1972-1982

Περιοχές Αττικής (2 γραφεία συγκοινωνιών):
Αθήνα "1" :ΒΑ, ΒΒ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΙ, ΒΚ, ΒΜ, ΒΝ, ΒΟ, ΒΡ, ΒΤ, ΒΥ, ΒΧ, ΕΑ, ΕΒ, ΕΕ, ΕΖ, ΕΗ, ΕΙ, ΕΚ, ΕΜ, ΕΝ, ΕΟ, ΕΡ, ΕΤ, ΖΑ, ΖΒ, ΖΕ, ΖΖ, ΖΗ, ΖΙ, ΖΚ, ΖΜ, ΖΝ, ΖΟ, ΖΡ, ΖΤ, ΖΥ, ΖΧ, ΗΕ, ΗΗ, ΙΙ, ΙΚ, ΙΥ, ΟΑ, ΟΒ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΗ, ΟΙ, ΟΚ, ΟΜ, ΟΝ, ΟΟ, ΟΡ, ΟΤ, ΟΥ, ΟΧ, ΤΤ, ΥΑ, ΥΒ, ΥΕ, ΥΖ, ΥΗ, ΥΙ, ΥΚ, ΥΜ, ΥΝ, ΥΟ, ΥΡ, ΥΤ, ΥΥ, ΥΧ, ΧΑ, ΧΒ, ΧΕ, ΧΖ, ΧΗ, ΧΙ, ΧΚ, ΧΜ
Πειραιάς, Ανατολική και Δυτική Αττική "2": ΑΑ, ΑΒ, ΑΕ (Πειραιάς), ΑΖ, ΑΗ (Ανατολική Αττική) και ΗΥ, ΗΧ (Δυτική Αττική)
"3": Δε δόθηκε

Περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων (περισσότερο Α) (7 γραφεία συγκοινωνιών)
Βοιωτία "4" : ΑΙ, ΧΝ
Εύβοια "5": ΑΚ, ΑΜ
Λέσβος "6": ΑΝ, ΧΟ
Χίος "7": ΑΡ
Σάμος "8": ΑΤ
Δωδεκάνησα "9": ΑΟ, ΑΥ
Κυκλάδες "10": ΑΧ

Περιοχές Μακεδονίας (περισσότερο Ν) (9 γραφεία συγκοινωνιών)
Χαλκιδική "11": ΝΗ,ΧΟ
Θεσσαλονίκη "12": ΜΑ, ΜΒ, ΜΕ, ΜΖ, ΜΗ, ΜΙ, ΜΚ, ΜΜ, ΜΝ, ΜΟ, ΜΡ, ΜΤ, ΜΥ, ΜΧ, ΝΑ, ΝΒ, ΝΕ
Κιλκίς "13": ΝΙ
Πέλλα "14": ΝΚ,ΝΖ
Φλώρινα "15": ΝΜ
Καστοριά "16": ΝΝ
Κοζάνη "17": ΝΡ, ΝΤ, ΧΡ
Ημαθία "18": ΝΟ, ΝΥ, ΚΗ
Πιερία "19": ΝΧ

Περιοχές Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (περισσότερο Ρ) (11 γραφεία συγκοινωνιών)
Αχαΐα "20": ΡΑ, ΡΒ, ΡΕ
Ηλεία "21": ΡΖ, ΧΤ
Μεσσηνία "22": ΡΗ
Λακωνία "23": ΡΙ
Αρκαδία "24": ΡΚ, ΧΥ
Αργολίδα "25": ΡΜ
Κορινθία "26": ΡΝ, ΧΧ
Φωκίδα "27": ΡΟ
Νότια Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι) "28": ΡΡ, ΡΤ
Βόρεια Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο)"60": ΡΡ, ΡΤ
Κεφαλλονιά "29": ΡΥ
Ζάκυνθος "30": ΡΧ

Περιοχές Θεσσαλίας, Βόρειας Στερεάς Ελλάδας (περισσότερο Τ) (7 γραφεία συγκοινωνιών)
Μαγνησία "31": ΤΑ, ΤΒ, ΤΕ
Λάρισα "32": ΤΖ, ΤΗ, ΤΙ, ΤΚ
Γρεβενά "33": ΤΜ
Τρίκαλα "34": ΤΝ, ΙΡ
Καρδίτσα "35": ΤΟ, ΙΤ
Ευρυτανία "36": ΤΡ
Φθιώτιδα "37": ΤΥ, ΤΧ

Περιοχές Ηπείρου και Β. Ιονίων Νήσων (Περρισότερο Ι) (6 γραφεία συγκοινωνιών)
Ιωάννινα "38": ΙΑ, ΙΒ
Θεσπρωτία "39": ΙΕ
Πρέβεζα "40": ΙΖ
Άρτα "41": ΙΗ
Κέρκυρα "42": ΙΜ, ΙΟ
Λευκάδα "43": ΙΝ

Περιοχές Κρήτης (περισσότερο Η) (4 γραφεία συγκοινωνιών)
Χανιά "44": ΗΑ, ΗΒ
Ρέθυμνο "45": ΗΖ, ΗΡ
Ηράκλειο "46": ΗΙ, ΗΚ, ΗΜ, ΗΝ
Λασίθι "47": ΗΟ, ΗΤ

Περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (περισσότερο Κ) (6 γραφεία συγκοινωνιών
Έβρος "48": ΚΑ, ΚΒ
Ροδόπη "49": ΚΕ, ΚΤ
Ξάνθη "50": ΚΖ, ΚΧ
Δράμα "51": ΚΙ
Καβάλα "52": ΚΜ, ΚΝ
Σέρρες "53": ΚΟ, ΚΡ
55: Δε δόθηκε ποτέ
58: Δε δόθηκε ποτέ
59: Δε δόθηκε ποτέ
61: Δε δόθηκε ποτέ

Ειδικές κατηγορίες: ΕΥ (αφορολόγητα οχήματα υπεράκτιων εταιριών), ΚΥ (Κρατικές Υπηρεσίες).

Δεν δόθηκαν ποτέ: ΕΧ, ΙΧ, ΚΚ
Αλφαβητική ταξινόμηση για αυτοκίνητα

Αυτοκίνητα ΙΧ και ΔΧ
ΑΑ Υπόλοιπο Αττικής

ΑΑ-1000/3835 Υπόλοιπο Αττικής το 1972 (τμήματα Ανατολικής,Δυτικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΑ-3836/6877 Υπόλοιπο Αττικής το 1973 (τμήματα Ανατολικής,Δυτικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΑ-6878/7000 Υπόλοιπο Αττικής το 1974 (τμήματα Ανατολικής,Δυτικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΑ-7001/7153 Δυτική Αττική το 1973
ΑΑ-7154/7971 Δυτική Αττική το 1974
ΑΑ-7972/8000 Δυτική Αττική το 1975
ΑΑ-8001/9678 Υπόλοιπο Αττικής το 1974 (τμήματα Ανατολικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΒ Υπόλοιπο Αττικής

ΑΒ-1000/1868 Δυτική Αττική το 1975
ΑΒ-1869/2000 Δυτική Αττική το 1976
ΑΒ-2001/3520 Υπόλοιπο Αττικής το 1975(τμήματα Ανατολικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΒ 3521/4000 Υπόλοιπο Αττικής το 1976 (τμήματα Ανατολικής,Δυτικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΒ-4001/4975 Δυτική Αττική το 1976
ΑΒ-4976/5000 Δυτική Αττική το 1977
ΑΒ-5001/6500 Υπόλοιπο Αττικής το 1976(τμήματα Ανατολικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΒ-6501/6695 Υπόλοιπο Αττικής το 1977(τμήματα Ανατολικής,Δυτικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΒ-6696/7000 Δυτική Αττική
ΑΒ-7001/8000 Ανατολική Αττική
ΑΒ-8001/9000 Πειραιάς
ΑΒ-9001/9999 Δυτική Αττική
ΑΕ Υπόλοιπο Αττικής

ΑΕ-1000/2000 Ανατολική Αττική
ΑΕ-2001/3000 Πειραιάς
ΑΕ-3001/4000 Ανατολική Αττική
ΑΕ-4001/5000 Δυτική Αττική
ΑΕ-5001/6399 Ανατολική Αττική
ΑΕ-6400/6699 Δυτική Αττική
ΑΕ-6700/6899 Ανατολική Αττική
ΑΕ-6900/7000 Δυτική Αττική
ΑΕ-7001/8000 Ανατολική Αττική
ΑΕ-8001/8500 Δυτική Αττική
ΑΕ-8501/9000 Ανατολική Αττική
ΑΕ-9001/9500 Δυτική Αττική
ΑΕ-9501/9999 Ανατολική Αττική
ΑΖ Υπόλοιπο Αττικής

ΑΖ-1000/1499 Ανατολική Αττική
ΑΖ-1500/1999 Δυτική Αττική
ΑΖ-2000/2749 Ανατολική Αττική
ΑΖ-2750/4999 Δυτική Αττική
ΑΖ-5000/8500 Ανατολική Αττική
ΑΖ-8501/9000 Πειραιάς
ΑΖ-9001/9600 Ανατολική Αττική
ΑΖ-9601/9999 Δυτική Αττική
ΑΗ Υπόλοιπο Αττικής και Βοιωτία

ΑΗ-1000/1999 Πειραιάς
ΑΗ-2000/3499 Δυτική Αττική
ΑΗ-3500/6000 Ανατολική Αττική
ΑΗ-6001/9999 Βοιωτία
ΑΙ Βοιωτία
ΑΚ Εύβοια
ΑΜ Εύβοια
ΑΝ Νομός Λέσβου
ΑΟ Δωδεκάνησα
ΑΡ Χίος
ΑΤ Σάμος
ΑΥ Δωδεκάνησα
ΑΧ Κυκλάδες
ΒΑ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΒ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΕ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΖ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΗ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΙ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΚ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΜ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΝ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΟ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΡ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΤ Δυτική Αθήνα
ΒΥ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΧ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΕΑ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΕΒ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΕΕ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΕΖ Δυτική Αθήνα
ΕΗ Δυτική Αθήνα, Ανατολική Αθήνα

ΕΗ-1000/6000 Δυτική Αθήνα
ΕΗ-6001/9999 Ανατολική Αθήνα
ΕΙ Κεντρική Αθήνα
ΕΚ Νότια Αθήνα
ΕΜ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΕΝ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΕΟ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΕΡ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΕΤ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΕΥ (δεν δόθηκαν όλα) Αφορολόγητα οχήματα (offshore εταιρειών)
ΕΧ Δε δόθηκε (για να μην υπάρξει σύγχυση με τα αυτοκίνητα της Ελληνικής Χωροφυλακής)
ΖΑ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΖΒ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΖΕ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΖΖ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΖΗ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΖΙ Δυτική Αθήνα
ΖΚ Κεντρική Αθήνα
ΖΜ Νότια Αθήνα
ΖΝ Ανατολική Αθήνα
ΖΟ Κεντρική Αθήνα
ΖΡ Κεντρική Αθήνα
ΖΤ Κεντρική Αθήνα
ΖΥ Νότια Αθήνα
ΖΧ Ανατολική Αθήνα, Νότια Αθήνα

ΖΧ-1000/6499 Ανατολική Αθήνα
ΖΧ-6500/9999 Νότια Αθήνα
ΗΑ Χανιά
ΗΒ Χανιά
ΗΕ Κεντρική Αθήνα
ΗΖ Ρέθυμνο
ΗΗ Νότια Αθήνα
ΗΙ Ηράκλειο
ΗΚ Ηράκλειο
ΗΜ Ηράκλειο
ΗΝ Ηράκλειο
ΗΟ Λασίθι
ΗΡ Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά

ΗΡ-1000/2999 Ρέθυμνο
ΗΡ-3000/6999 Ηράκλειο
ΗΡ-7000/9999 Χανιά
ΗΤ Λασίθι, Ρέθυμνο, Βοιωτία

ΗΤ-1000/4999 Λασίθι
ΗΤ-5000/6999 Ρέθυμνο
ΗΤ-7000/9999 Βοιωτία
ΗΥ Δυτική Αττική, Πειραιάς

ΗΥ-1000/6000 Δυτική Αττική
ΗΥ-6001/9999 Πειραιάς
ΗΧ Ανατολική Αττική, Εύβοια

ΗΧ-1000/6999 Ανατολική Αττική
ΗΧ-7000/9999 Εύβοια
ΙΑ Ιωάννινα
ΙΒ Ιωάννινα
ΙΕ Θεσπρωτία, Αργολίδα

ΙΕ-1000/7000 Θεσπρωτία
ΙΕ-7001/9999 Αργολίδα
ΙΖ Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία(Αγρίνιο)

ΙΖ-1000/8999 Πρέβεζα
ΙΖ-9000/9999 Αιτωλοακαρνανία(Αγρίνιο)
ΙΗ Άρτα
ΙΙ Ανατολική Αθήνα
ΙΚ Δυτική Αθήνα
ΙΜ Κέρκυρα
ΙΝ Λευκάδα, Κέρκυρα, Αργολίδα, Θεσπρωτία

ΙΝ-1000/6200 Λευκάδα
ΙΝ-6201/7000 Κέρκυρα
ΙΝ-7001/8999 Αργολίδα
ΙΝ-9000/9999 Θεσπρωτία
ΙΟ Κέρκυρα
ΙΡ Τρίκαλα, Αχαΐα, Άρτα

ΙΡ-1000/3999 Τρίκαλα
ΙΡ-4000/8999 Αχαΐα
ΙΡ-9000/9999 Άρτα
ΙΤ Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Αιτωλοακαρνανία(Αγρίνιο)

ΙΤ-1000/4999 Καρδίτσα
ΙΤ-5000/6999 Φθιώτιδα
ΙΤ-7000/9999 Αιτωλοακαρνανία(Αγρίνιο)
ΙΥ Κεντρική Αθήνα
ΙΧ Δε δόθηκε (για να μην υπάρξει σύγχυση με τα αρχικά Ι.Χ.= Ιδιωτικής Χρήσης)
ΚΑ Έβρος
ΚΒ Έβρος

ΚΒ-1000/6000 (όλος ο νομός)
ΚΒ-6001/8000 (μόνο η Ορεστιάδα)
ΚΒ-8001/8999 (μόνο η Αλεξανδρούπολη)
ΚΒ-9000/9999 (μόνο η Ορεστιάδα)
ΚΕ Ροδόπη
ΚΖ Κοζάνη
ΚΗ Πέλλα, Κοζάνη, Ημαθία, Πιερία

ΚΗ-1000/4999 Πέλλα
ΚΗ-5000/6999 Κοζάνη
ΚΗ-7000/7999 Ημαθία
ΚΗ-8000/9999 Πιερία
ΚΙ Δράμα
ΚΚ Δε δόθηκε
ΚΜ Καβάλα
ΚΝ Καβάλα
ΚΟ Σέρρες
ΚΡ Σέρρες
ΚΤ Ροδόπη, Καβάλα, Σέρρες, Δράμα

ΚΤ-1000/3999 Ροδόπη
ΚΤ-4000/6999 Καβάλα
ΚΤ-7000/8999 Σέρρες
ΚΤ-9000/9999 Δράμα
ΚΥ κρατικές υπηρεσίες
ΚΧ Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα

ΚΧ-1000/3999 Ξάνθη
ΚΧ-4000/6999 Δράμα
ΚΧ-7000/9999 Καβάλα

ΜΑ Θεσσαλονίκη
ΜΒ Θεσσαλονίκη
ΜΕ Θεσσαλονίκη
ΜΖ Θεσσαλονίκη
ΜΗ Θεσσαλονίκη
ΜΙ Θεσσαλονίκη
ΜΚ Θεσσαλονίκη
ΜΜ Θεσσαλονίκη
ΜΝ Θεσσαλονίκη
ΜΟ Θεσσαλονίκη
ΜΡ Θεσσαλονίκη
ΜΤ Θεσσαλονίκη
ΜΥ Θεσσαλονίκη
ΜΧ Θεσσαλονίκη
ΝΑ Θεσσαλονίκη
ΝΒ Θεσσαλονίκη
ΝΕ Θεσσαλονίκη
ΝΖ Πέλλα, Πιερία

ΝΖ-1000/5000 Πέλλα
ΝΖ-5001/9999 Πιερία
ΝΗ Χαλκιδική
ΝΙ Κιλκίς
ΝΚ Πέλλα
ΝΜ Φλώρινα
ΝΝ Καστοριά
ΝΟ Ημαθία
ΝΡ Κοζάνη
ΝΤ Κοζάνη
ΝΥ Ημαθία
ΝΧ Πιερία
ΟΑ Κεντρική Αθήνα
ΟΒ Δυτική Αθήνα, Νότια Αθήνα

ΟΒ-1000/6000 Δυτική Αθήνα
ΟΒ-6001/9999 Νότια Αθήνα
ΟΕ Κεντρική Αθήνα
ΟΖ Κεντρική Αθήνα
ΟΗ Νότια Αθήνα
ΟΙ Ανατολική Αθήνα
ΟΚ Δυτική Αθήνα
ΟΜ Κεντρική Αθήνα
ΟΝ Κεντρική Αθήνα
ΟΟ Νότια Αθήνα
ΟΡ Κεντρική Αθήνα
ΟΤ Νότια Αθήνα, Κεντρική Αθήνα

ΟΤ-1000/6000 Νότια Αθήνα
ΟΤ-6001/9999 Κεντρική Αθήνα
ΟΥ Κεντρική Αθήνα
ΟΧ Δυτική Αθήνα
ΡΑ Αχαΐα
ΡΒ Αχαΐα
ΡΕ Αχαΐα
ΡΖ Ηλεία
ΡΗ Μεσσηνία
ΡΙ Λακωνία
ΡΚ Αρκαδία
ΡΜ Αργολίδα
ΡΝ Κορινθία
ΡΟ Φωκίδα, Μεσσηνία

ΡΟ-1000/9000 Φωκίδα
ΡΟ-9001/9999 Μεσσηνία
ΡΡ Αιτωλοακαρνανία
ΡΤ Αιτωλοακαρνανία

ΡΤ-1000/7000 (όλος ο νομός)
ΡΤ-7001/9999 (μόνο το Αγρίνιο)
ΡΥ Κεφαλλονιά, Ηλεία

ΡΥ-1000/6000 Κεφαλλονιά
ΡΥ-6001/9999 Ηλεία
ΡΧ Ζάκυνθος, Μεσσηνία

ΡΧ-1000/6000 Ζάκυνθος
ΡΧ-6001/9999 Μεσσηνία

ΤΑ Μαγνησία
ΤΒ Μαγνησία
ΤΕ Μαγνησία
ΤΖ Λάρισα
ΤΗ Λάρισα
ΤΙ Λάρισα
ΤΚ Λάρισα
ΤΜ Γρεβενά, Μαγνησία, Λακωνία

ΤΜ-1000/7000 Γρεβενά
ΤΜ-7001/7999 Μαγνησία
ΤΜ-8000/9999 Λακωνία
ΤΝ Τρίκαλα
ΤΟ Καρδίτσα
ΤΡ Ευρυτανία, Αρκαδία, Καρδίτσα, Τρίκαλα

ΤΡ-1000/5000 Ευρυτανία
ΤΡ-5001/6000 Αρκαδία
ΤΡ-6001/7999 Καρδίτσα
ΤΡ-8000/9999 Τρίκαλα
ΤΤ Νότια Αθήνα
ΤΥ Φθιώτιδα
ΤΧ Φθιώτιδα
ΥΑ Νότια Αθήνα
ΥΒ Κεντρική Αθήνα
ΥΕ Ανατολική Αθήνα
ΥΖ Κεντρική Αθήνα
ΥΗ Νότια Αθήνα
ΥΙ Ανατολική Αθήνα
ΥΚ Δυτική Αθήνα
ΥΜ Κεντρική Αθήνα
ΥΝ Κεντρική Αθήνα
ΥΟ Κεντρική Αθήνα
ΥΡ Κεντρική Αθήνα
ΥΤ Κεντρική Αθήνα
ΥΥ Κεντρική Αθήνα
ΥΧ Νότια Αθήνα
ΧΑ Νότια Αθήνα
ΧΒ Νότια Αθήνα
ΧΕ Ανατολική Αθήνα
ΧΖ Ανατολική Αθήνα
ΧΗ Δυτική Αθήνα
ΧΙ Δυτική Αθήνα
ΧΚ Κεντρική Αθήνα
ΧΜ Κεντρική Αθήνα
ΧΝ Βοιωτία, Εύβοια, Νομός Λέσβου

ΧΝ-1000/3999 Βοιωτία
ΧΝ-4000/6999 Εύβοια
ΧΝ-7000/9999 Νομός Λέσβου
ΧΟ Χίος, Δωδεκάνησα, Χαλκιδική, Νομός Λέσβου

ΧΟ-1000/3999 Χίος
ΧΟ-4000/6999 Δωδεκάνησα
ΧΟ-7000/8999 Χαλκιδική
ΧΟ-9000/9500 Λήμνος
ΧΟ-9501/9999 Λέσβος
ΧΡ Κιλκίς, Καστοριά, Κοζάνη

ΧΡ-1000/3999 Κιλκίς
ΧΡ-4000/6999 Καστοριά
ΧΡ-7000/9999 Κοζάνη
ΧΤ Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία

ΧΤ-1000/3999 Ηλεία
ΧΤ-4000/6999 Μεσσηνία
ΧΤ-7000/9999 Λακωνία
ΧΥ Αρκαδία, Αργολίδα, Αιτωλοακαρνανία(Μεσολόγγι)

ΧΥ-1000/3999 Αρκαδία
ΧΥ-4000/6999 Αργολίδα
ΧΥ-7000/9999 Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι)
ΧΧ Κορινθία
Αλφαβητική ταξινόμηση για μοτοσικλέτες

Μοτοσικλέτες ΙΧ και ΔΧ
ΑΑ Υπόλοιπο Αττικής

ΑΑ-1/600 Υπόλοιπο Αττικής (τμήματα Ανατολικής,Δυτικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΑ-601/700 Δυτική Αττική
ΑΑ-701/800 Υπόλοιπο Αττικής (τμήματα Ανατολικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΑ-801/900 Δυτική Αττική
ΑΑ-901/999 Υπόλοιπο Αττικής (τμήματα Ανατολικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΒ Υπόλοιπο Αττικής

ΑΒ-1/140 Υπόλοιπο Αττικής (τμήματα Ανατολικής Αττικής και Πειραιά)
ΑΒ-141/200 Δυτική Αττική
ΑΒ-201/400 Ανατολική Αττική
ΑΒ-401/600 Πειραιάς
ΑΒ-601/800 Ανατολική Αττική
ΑΒ-801/900 Πειραιάς
AB-901/999 Δυτική Αττική
ΑΕ Υπόλοιπο Αττικής

ΑΕ-1/300 Δυτική Αττική
ΑΕ-301/600 Ανατολική Αττική
ΑΕ-601/800 Πειραιάς
ΑΕ-801/999 Ανατολική Αττική
ΑΖ Ανατολική Αττική (Υπόλοιπο Αττικής)
ΑΗ Νομός Λέσβου και Ανατολική Αττική (Υπόλοιπο Αττικής)

ΑΗ-1/500 Νομός Λέσβου
ΑΗ-501/999 Ανατολική Αττική
ΑΙ Βοιωτία
ΑΚ Εύβοια
ΑΜ Εύβοια
ΑΝ Νομός Λέσβου
ΑΟ Δωδεκάνησα
ΑΡ Χίος
ΑΤ Σάμος
ΑΥ Δωδεκάνησα
ΑΧ Κυκλάδες
ΒΑ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΒ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΕ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΖ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΗ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΙ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΚ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΜ Ανατολική Αττική
ΒΝ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΟ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΡ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΤ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Δυτικών,Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΒΥ Δυτική Αθήνα
ΒΧ Δυτική Αθήνα
ΕΑ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΕΒ Αθήνα (συμπεριλαμβανομένων Ανατολικών και Νότιων Προαστίων)
ΕΕ Νότια Αθήνα
ΕΖ Ανατολική Αθήνα
ΕΗ Δυτική Αθήνα
ΕΙ Κεντρική Αθήνα
ΕΚ Νότια Αθήνα
ΕΜ Κεντρική Αθήνα
ΕΝ Νότια Αθήνα
ΕΟ Κεντρική Αθήνα
ΕΡ Δυτική Αθήνα
ΕΤ Ανατολική Αθήνα
ΕΥ Κεντρική Αθήνα
ΕΧ Δε δόθηκε (για να μην υπάρξει σύγχυση με τις μοτοσικλέτες της Ελληνικής Χωροφυλακής)
ΖΑ Νότια Αθήνα
ΖΒ Δυτική Αθήνα
ΖΕ Κεντρική Αθήνα
ΖΖ Κεντρική Αθήνα
ΖΗ Ανατολική Αθήνα
ΖΙ Νότια Αθήνα
ΖΚ Κεντρική Αθήνα
ΖΜ Νότια Αθήνα
ΖΝ Ανατολική Αθήνα, Κεντρική Αθήνα, Δυτική Αθήνα

ΖΝ-1/300 Ανατολική Αθήνα
ΖΝ-301/700 Κεντρική Αθήνα
ΖΝ-701/999 Δυτική Αθήνα
ΖΟ Κεντρική Αθήνα
ΖΡ Νότια Αθήνα
ΖΤ Κεντρική Αθήνα
ΖΥ Νότια Αθήνα
ΖΧ Ανατολική Αθήνα
ΗΑ Χανιά
ΗΒ Χανιά
ΗΕ Χανιά
ΗΖ Ρέθυμνο
ΗΗ Αχαΐα
ΗΙ Ηράκλειο
ΗΚ Ηράκλειο
ΗΜ Ηράκλειο
ΗΝ Ηράκλειο
ΗΟ Λασίθι
ΗΡ Ηράκλειο
ΗΤ Αρκαδία
ΗΥ Αργολίδα
ΗΧ Κορινθία
ΙΑ Ιωάννινα
ΙΒ Ιωάννινα
ΙΕ Θεσπρωτία
ΙΖ Πρέβεζα
ΙΗ Άρτα
ΙΙ Αγρίνιο
ΙΚ Αγρίνιο (τελικά με ανακατανομή στις 19/7/1989 δόθηκαν όλα στην Αχαΐα)
ΙΜ Κέρκυρα
ΙΝ Λευκάδα
ΙΟ Κέρκυρα
ΙΡ Κέρκυρα
ΙΤ Δωδεκάνησα
ΙΥ Δωδεκάνησα
ΙΧ Δε δόθηκε (για να μην υπάρξει σύγχυση με τα αρχικά Ι.Χ.= Ιδιωτικής Χρήσης)
ΚΑ Έβρος
ΚΒ Έβρος

ΚΒ-1/500 Έβρος
ΚΒ-501/999 Ορεστιάδα
ΚΕ Ροδόπη
ΚΖ Ξάνθη
ΚΗ Χίος
ΚΙ Δράμα
ΚΚ Δε δόθηκε
ΚΜ Καβάλα
ΚΝ Καβάλα
ΚΟ Σέρρες
ΚΡ Σέρρες
ΚΤ Νομός Λέσβου

ΚΤ-1/800 Νομός Λέσβου (τα τελευταία μόνο Μυτιλήνη;)
ΚΤ-801/999 Λήμνος
ΚΥ κρατική υπηρεσία;
ΚΧ Δράμα
ΜΑ Θεσσαλονίκη
ΜΒ Θεσσαλονίκη
ΜΕ Θεσσαλονίκη
ΜΖ Θεσσαλονίκη
ΜΗ Θεσσαλονίκη
ΜΙ Θεσσαλονίκη
ΜΚ Θεσσαλονίκη
ΜΜ Θεσσαλονίκη
ΜΝ Θεσσαλονίκη
ΜΟ Θεσσαλονίκη
ΜΡ Θεσσαλονίκη
ΜΤ Θεσσαλονίκη
ΜΥ Θεσσαλονίκη
ΜΧ Θεσσαλονίκη
ΝΑ Θεσσαλονίκη
ΝΒ Θεσσαλονίκη
ΝΕ Δε δόθηκε;
ΝΖ Ροδόπη
ΝΗ Χαλκιδική
ΝΙ Κιλκίς (τελικά με ανακατανομή στις 22/6/1989 τα ΝΙ-601/999 δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη)
ΝΚ Πέλλα
ΝΜ Φλώρινα
ΝΝ Καστοριά
ΝΟ Ημαθία
ΝΡ Κοζάνη
ΝΤ Κοζάνη
ΝΥ Ημαθία
ΝΧ Πιερία
ΟΑ Κεντρική Αθήνα
ΟΒ Νότια Αθήνα
ΟΕ Κεντρική Αθήνα
ΟΖ Κεντρική Αθήνα
ΟΗ Νότια Αθήνα
ΟΙ Ανατολική Αθήνα
ΟΚ Δυτική Αθήνα
ΟΜ Κεντρική Αθήνα
ΟΝ Κεντρική Αθήνα
ΟΟ Νότια Αθήνα
ΟΡ Κεντρική Αθήνα
ΟΤ Νότια Αθήνα
ΟΥ Κεντρική Αθήνα
ΟΧ Δυτική Αθήνα
ΡΑ Αχαΐα
ΡΒ Αχαΐα
ΡΕ Αχαΐα
ΡΖ Ηλεία
ΡΗ Μεσσηνία
ΡΙ Λακωνία
ΡΚ Αρκαδία
ΡΜ Αργολίδα
ΡΝ Κορινθία
ΡΟ Φωκίδα
ΡΡ Αιτωλοακαρνανία
ΡΤ Αγρίνιο
ΡΥ Κεφαλλονιά
ΡΧ Ζάκυνθος
ΤΑ Μαγνησία
ΤΒ Μαγνησία
ΤΕ Μαγνησία
ΤΖ Λάρισα
ΤΗ Λάρισα
ΤΙ Λάρισα
ΤΚ Λάρισα (τελικά με ανακατανομή στις 4/7/1989 δόθηκαν όλα στη Θεσσαλονίκη)
ΤΜ Γρεβενά, Τρίκαλα

ΤΜ-1/500 Γρεβενά
ΤΜ-501/999 Τρίκαλα
ΤΝ Τρίκαλα
ΤΟ Καρδίτσα
ΤΡ Ευρυτανία, Φθιώτιδα

ΤΡ-1/500 Ευρυτανία
ΤΡ-501/999 Φθιώτιδα
ΤΤ Μαγνησία
ΤΥ Φθιώτιδα
ΤΧ Φθιώτιδα
ΥΑ Νότια Αθήνα
ΥΒ Κεντρική Αθήνα
ΥΕ Ανατολική Αθήνα 1992
ΥΖ Κεντρική Αθήνα
ΥΗ Νότια Αθήνα
ΥΙ Ανατολική Αθήνα
ΥΚ Δυτική Αθήνα 1995
ΥΜ Κεντρική Αθήνα
ΥΝ Κεντρική Αθήνα
ΥΟ Κεντρική Αθήνα
ΥΡ Νότια Αθήνα
ΥΤ Νότια Αθήνα
ΥΥ Νότια Αθήνα
ΥΧ Δε δόθηκε;
ΧΑ Μεσσηνία
ΧΒ Ανατολική Αττική
ΧΕ Δυτική Αττική
ΧΖ Δυτική Αττική
ΧΗ Πειραιάς
ΧΙ Κυκλάδες
ΧΚ Κυκλάδες
ΧΜ Σάμος
ΧΝ Δυτική Αττική
ΧΟ Δυτική Αττική
ΧΡ Ανατολική Αττική
ΧΤ Ανατολική Αττική
ΧΥ Δε δόθηκε;
ΧΧ Δε δόθηκε;
Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1956 έως το 1971

Κατά την περίοδο 1956-1971 το σύστημα αριθμοδότησης ήταν σχετικά απλό. Η αρίθμηση ξεκίνησε το έτος 1956 από τον αριθμό "1" και έφτασε στα τέλη του 1971 στον εξαψήφιο αριθμό 451.000 περίπου.

Η περιοχή της Αθήνας πήρε τους εξής αριθμούς:
35001 - 36000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1957
36001 - 37000: ΟΚΤ ΝΟΕ 1957
37001 - 38000: ΔΕΚ 1957 ΙΑΝ 1958
38001 - 39000: ΙΑΝ ΦΕΒ 1958
39001 - 40000: ΜΑΡΤ ΑΠΡ 1958
40001 - 41000: ΑΠΡ ΜΑΪ 1958
41001 - 42000: ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ 1958
42001 - 43000: ΙΟΥΛ ΑΥΓ 1958
43001 - 44000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1958
44001 - 45000: ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 1958
84001 - 84050: ΔΕΚ 1959
84051 - 85000: ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡΤ 1960
85001 - 85300: ΜΑΡΤ 1960
85301 - 86000: ΔΕΚ 1958 ΙΑΝ ΦΕΒ 1959
86001 - 87000: ΦΕΒ ΜΑΡΤ ΑΠΡ 1959
87001 - 88000: ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ 1959
88001 - 89000: ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1959
89001 - 90000: ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 1959
90001 - 91000: ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ 1960
91001 - 92000: ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ 1960
92001 - 93000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1960
93001 - 94000: ΟΚΤ ΝΟΕ 1960
94001 - 95000: ΔΕΚ 1960 ΙΑΝ 1961
95001 - 96000: ΙΑΝ ΦΕΒ 1961
96001 - 97000: ΜΑΡΤ ΑΠΡ 1961
97001 - 98000: ΑΠΡ ΜΑΪ 1961
98001 - 99000: ΙΟΥΝ 1961
99001 - 100000: ΙΟΥΛ ΑΥΓ 1961
100001 - 101000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1961
101001 - 102000: ΣΕΠΤ ΟΚΤ 1961
102001 - 103000: ΝΟΕ ΔΕΚ 1961
103001 - 104000: ΔΕΚ 1961 ΙΑΝ 1962
104001 - 105000: ΦΕΒ ΜΑΡΤ 1962
105001 - 106000: ΜΑΡΤ ΑΠΡ 1962
106001 - 107000: ΑΠΡ ΜΑΪ 1962
117001 - 118000: ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ 1963
118001 - 119000: ΙΟΥΛ ΑΥΓ 1963
119001 - 120000: ΑΥΓ 1963
120001 - 121000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1963
127001 - 128000: ΜΑΡΤ ΑΠΡ 1964
128001 - 129000: ΑΠΡ 1964
129001 - 130000: ΑΠΡ ΜΑΪ 1964
130001 - 131000: ΜΑΪ ΙΟΥΝ 1964
131001 - 132000: ΙΟΥΝ 1964
185001 - 186000: ΑΠΡ 1965
186001 - 187000: ΑΠΡ ΜΑΪ 1965
187001 - 188000: ΜΑΪ ΙΟΥΝ 1965
188001 - 189000: ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ 1965
189001 - 190000: ΙΟΥΛ 1965
197001 - 198000: ΙΟΥΛ ΑΥΓ 1965
198001 - 199000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1965
199001 - 200000: ΣΕΠΤ 1965
200001 - 201000: ΣΕΠΤ ΟΚΤ 1965
201001 - 202000: ΟΚΤ ΝΟΕ 1965
202001 - 203000: ΝΟΕ 1965
203001 - 204000: ΝΟΕ ΔΕΚ 1965
204001 - 205000: ΔΕΚ 1965
205001 - 206000: ΔΕΚ 1965
208001 - 209000: ΙΑΝ ΦΕΒ 1966
209001 - 210000: ΦΕΒ ΜΑΡΤ 1966
210001 - 211000: ΜΑΡΤ 1966
211001 - 212000: ΜΑΡΤ ΑΠΡ 1966
212001 - 213000: ΑΠΡ ΜΑΪ 1966
213001 - 214000: ΜΑΪ 1966
214001 - 215000: ΜΑΪ ΙΟΥΝ 1966
215001 - 216000: ΙΟΥΝ 1966
216001 - 217000: ΙΟΥΛ 1966
235001 - 236000: ΙΟΥΛ 1966
236001 - 237000: ΙΟΥΛ ΑΥΓ 1966
237001 - 238000: ΑΥΓ 1966
238001 - 239000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1966
239001 - 240000: ΣΕΠΤ 1966
242.χχχ
243.χχχ
244.χχχ
245001 - 246000: ΔΕΚ 1966
247001 - 248000: ΙΑΝ 1967
248001 - 249000: ΦΕΒ 1967
249001 - 250000: ΦΕΒ ΜΑΡΤ 1967
250001 - 251000: ΜΑΡΤ 1967
251001 - 252000: ΜΑΡΤ ΑΠΡ 1967
252001 - 253000: ΑΠΡ 1967
253001 - 254000: ΑΠΡ ΜΑΪ 1967
254001 - 255000: ΜΑΪ 1967
255001 - 256000: ΙΟΥΝ 1967
256001 - 257000: ΙΟΥΝ 1967
259.χχχ
260001 - 261000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1967
261001 - 262000: ΣΕΠΤ 1967
273001 - 274000: ΣΕΠΤ ΟΚΤ 1967
274001 - 275000: ΟΚΤ 1967
277001 - 278000: ΔΕΚ 1967 ΙΑΝ 1968
278001 - 279000: ΙΑΝ 1968
279001 - 280000: ΙΑΝ ΦΕΒ 1968
283001 - 284000: ΑΠΡ 1968
284001 - 285000: ΑΠΡ 1968
292001 - 293000: ΜΑΪ 1968
293001 - 294000: ΙΟΥΝ 1968
295001 - 296000: ΙΟΥΛ 1968
302.χχχ
303001 - 304000: ΙΑΝ 1969
304001 - 305000: ΙΑΝ ΦΕΒ 1969
316001 - 317000: ΦΕΒ 1969
317001 - 318000: ΦΕΒ 1969
318001 - 319000: ΜΑΡΤ 1969
320001 - 321000: ΑΠΡ 1969
322.χχχ
323001 - 324000: ΙΟΥΝ 1969
326.χχχ
327.χχχ
328001 - 329000: ΑΥΓ 1969
330001 - 331000: ΣΕΠΤ ΟΚΤ 1969
335001 - 336000: ΔΕΚ 1969
337.χχχ
338.χχχ
340.χχχ
342.χχχ
344001 - 345000: ΜΑΪ 1970
346001 - 347000: ΙΟΥΝ 1970
393.χχχ
394.χχχ
403.χχχ
407.χχχ
409.χχχ
410.χχχ
412.χχχ
432.χχχ
434.χχχ
435.χχχ
436.χχχ
437.χχχ: 1971

https://el.wikipedia.org