ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

19/10/16

Κουπόνια κοινωνικού τουρισμού 2016-2017-Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο Κοινωνικός Τουρισμός 2017 είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης για τη διαμονή δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους σε τουριστικά καταλύματα. Διαβάστε τι προβλέπεται για το 2017.

Οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη τους είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα καταρτίζεται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας, στη συνέχεια, δημοσιεύεται Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις αυτού. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα διαρκεί περίπου δώδεκα (12) μήνες. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτού ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν από 1 έως 5 διανυκτερεύσεις, όποτε επιθυμούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν ελεύθερα από το «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο του καταλύματος.

Ο μόνος περιορισμός που έχει τεθεί ως προς την επιλογή του τουριστικού καταλύματος είναι να μη βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο διαμονής τους ή αν βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, να εντάσσεται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Οι δικαιούχοι στις αιτήσεις τους δηλώνουν και τα ωφελούμενα μέλη τους.


Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2016-2017 ορίζονται:

α) ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας (συνεισπραττόμενες με τις εισφορές υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
β) ασφαλισμένες/εργαζόμενες που έλαβαν κατά το προηγούμενο έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας (άδειας του άρθρ. 142 του Ν. 3655/2008, όπως εξειδικεύτηκε με την υπ' αριθ. 33891/606/09.05.2008/ ΦΕΚ 833 - Β' υπουργική απόφαση),
γ) ασφαλισμένοι/άνεργοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),
δ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης είναι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
Ο υπό τα στοιχεία α' έως γ' αναφερόμενος αριθμός ημερών δύναται να προκύψει αθροιστικά από τις ημέρες και των τριών στοιχείων.
Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:
α) τα άνω των πέντε ετών τέκνα των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 18ο έτος της ηλικίας τους, όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα ή όπως η Δημόσια πρόσκληση ορίζει,
Προκειμένου για τέκνα δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού που τα αφορά ενεργοποιείται από την ημερομηνία συμπλήρωσης του πέμπτου έτους της ηλικίας τους,
β) τα εξαρτώμενα-έμμεσα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας 18 έως 24 ετών, που ασφαλίζονται από το δικαιούχο ή τον άλλο γονέα όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα ή όπως η δημόσια πρόσκληση ορίσει. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας των εμμέσων ασφαλισμένων είναι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων,
γ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών, όπως αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα ή όπως η δημόσια πρόσκληση ορίσει.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας του εμμέσου ασφαλισμένου μέλους είναι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων,
δ) οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α' έως δ' ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής της Δημόσιας πρόσκλησης.
Σε περιπτώσεις συζύγων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι της παροχής κατά την έννοια της παρ. 1, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 6., με τις διατάξεις του οποίου προσδιορίζονται οι δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος.
Δεν θεωρούνται δικαιούχοι -ωφελούμενοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2016-2017:
α) οι επιλεγέντες δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2015-2016, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι, εξαιρέσει των επιλεγέντων εκείνων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία και των ωφελουμένων μελών τους,
β) οι δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 01.12.2016 έως την 30.11.2017.
Το ως άνω χρονικό διάστημα υλοποίησης του Προγράμματος δύναται να τροποποιηθεί με τη δημόσια πρόσκληση.
Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως πέντε (5) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου, ενώ προσαυξάνεται κατά πέντε (5) επιπλέον διανυκτερεύσεις για τους δικαιούχους - ωφελούμενους που επιλέγουν τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρο και Κω.


Τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για το 2017 με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού προβλέπει υπουργική απόφαση.
www.oaed.gr
www.newsbomb.gr

Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις των παροχών και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως αυτά ορίζονται στη δημόσια πρόσκληση, υποβάλλονται από την 01.04.2017 έως την 30.06.2017, για τις συμβάσεις που θα υλοποιηθούν από 01.12.2016 έως 31.03.2017, και από την 01.12.2017 έως την 31.03.2018, για τις συμβάσεις που θα υλοποιηθούν από 01.04.2017 έως 30.11.2017. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι δυνητικοί πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων -δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι πάροχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα οριζόμενα από τη δημόσια πρόσκληση δικαιολογητικά, άλλως αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Πάροχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ανανέωσης της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Οι πάροχοι της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση, μόνο δικαιολογητικά που έχουν τροποποιηθεί ή η ισχύς τους έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί. Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των παροχών συντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Για τους υποψήφιους που από τον έλεγχο των αιτήσεων προκύπτει ότι δεν πληρούνται ή δεν αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας, όπως αυτές εξειδικεύονται με τη δημόσια πρόσκληση, συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά στον λόγο αποκλεισμού τους. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους. Λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στη δημόσια πρόσκληση. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των παροχών από το Δ.Σ. του Οργανισμού, καταρτίζεται το Οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων. Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός και οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Παρόχων των παρ. 1 έως 6 του παρόντος ή ένταξη σε αυτό είναι δυνατό να τροποποιηθεί με δημόσια πρόσκληση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 6. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα δικαιούχων και παροχών, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στη δημόσια πρόσκληση. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι συμπληρώνουν και υπο-γράφουν προτυποποιημένη, αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, σύμβαση, η οποία βασίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας πρόσκλησης. Η από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογεγραμμένη ανωτέρω σύμβαση καθώς και τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση θα πρέπει να τη συνοδεύουν, διαβιβάζονται με ηλεκτρονική σάρωση στον ΟΑΕΔ. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρό-χου γεννά την αξίωση του δεύτερου να εισπράξει από τον ΟΑΕΔ ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 και προσδιορίζεται με τη δημόσια πρόσκληση, ως αντάλλαγμα μέρους ή του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών διαμονής. Για τη διαμονή στα καταλύματα καταβάλλεται από τους δικαιούχους και ιδιωτική οικονομική συμμετοχή, το ύψος της οποίας καθορίζεται στη σύμβαση της παρ. 2 του παρόντος και δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει συγκεκριμένα ανώτατα όρια τα οποία προσδιορίζονται στη δημόσια πρόσκληση. Για τους δικαιούχους - ωφε-λουμένους που επιλέγουν για τη διαμονή τους τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω η ιδιωτική συμμετοχή είναι υποχρεωτικά μηδενική. Οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις των παροχών και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως αυτά ορίζονται στη δημόσια πρόσκληση, υποβάλλονται από την 01.04.2017 έως την 30.06.2017, για τις συμβάσεις που θα υλοποιηθούν από 01.12.2016 έως 31.03.2017, και από την 01.12.2017 έως την 31.03.2018, για τις συμβάσεις που θα υλοποιηθούν από 01.04.2017 έως 30.11.2017. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται. Σε περίπτωση τροποποίησης του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του προγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα υλοποίησης των συμβάσεων και υποβολής αιτήσεων αποπληρωμής της παρ. 1 του παρόντος τροποποιούνται αναλόγως με δημόσια πρόσκληση. Αρμόδιο όργανο για την αποπληρωμή του προγράμματος ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2 της περιοχής αρμοδιότητας της έδρας της επιχείρησης/παρόχου. Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ή το όργανο που αυτό ορίσει, μετά από γνώμη της Επιτροπής Ε.ΛΕ.Κ.Π. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής Ε.ΛΕ.Κ.Π. η παράβαση των όρων του προγράμματος από τους δικαιούχους και τους παρόχους, εκτός της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα έως τρία (3) και έως πέντε (5) χρόνια αντίστοιχα.
www.dikaiologitika.grσυμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων -δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι πάροχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα οριζόμενα από τη δημόσια πρόσκληση δικαιολογητικά, άλλως αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Πάροχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ανανέωσης της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Οι πάροχοι της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση, μόνο δικαιολογητικά που έχουν τροποποιηθεί ή η ισχύς τους έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί. Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των παροχών συντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Για τους υποψήφιους που από τον έλεγχο των αιτήσεων προκύπτει ότι δεν πληρούνται ή δεν αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας, όπως αυτές εξειδικεύονται με τη δημόσια πρόσκληση, συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά στον λόγο αποκλεισμού τους. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους. Λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στη δημόσια πρόσκληση. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των παροχών από το Δ.Σ. του Οργανισμού, καταρτίζεται το Οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων. Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός και οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Παρόχων των παρ. 1 έως 6 του παρόντος ή ένταξη σε αυτό είναι δυνατό να τροποποιηθεί με δημόσια πρόσκληση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 6. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα δικαιούχων και παροχών, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στη δημόσια πρόσκληση. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι συμπληρώνουν και υπο-γράφουν προτυποποιημένη, αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, σύμβαση, η οποία βασίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας πρόσκλησης. Η από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογεγραμμένη ανωτέρω σύμβαση καθώς και τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση θα πρέπει να τη συνοδεύουν, διαβιβάζονται με ηλεκτρονική σάρωση στον ΟΑΕΔ. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρό-χου γεννά την αξίωση του δεύτερου να εισπράξει από τον ΟΑΕΔ ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 και προσδιορίζεται με τη δημόσια πρόσκληση, ως αντάλλαγμα μέρους ή του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών διαμονής. Για τη διαμονή στα καταλύματα καταβάλλεται από τους δικαιούχους και ιδιωτική οικονομική συμμετοχή, το ύψος της οποίας καθορίζεται στη σύμβαση της παρ. 2 του παρόντος και δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει συγκεκριμένα ανώτατα όρια τα οποία προσδιορίζονται στη δημόσια πρόσκληση. Για τους δικαιούχους - ωφε-λουμένους που επιλέγουν για τη διαμονή τους τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω η ιδιωτική συμμετοχή είναι υποχρεωτικά μηδενική. Οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις των παροχών και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως αυτά ορίζονται στη δημόσια πρόσκληση, υποβάλλονται από την 01.04.2017 έως την 30.06.2017, για τις συμβάσεις που θα υλοποιηθούν από 01.12.2016 έως 31.03.2017, και από την 01.12.2017 έως την 31.03.2018, για τις συμβάσεις που θα υλοποιηθούν από 01.04.2017 έως 30.11.2017. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται. Σε περίπτωση τροποποίησης του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του προγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα υλοποίησης των συμβάσεων και υποβολής αιτήσεων αποπληρωμής της παρ. 1 του παρόντος τροποποιούνται αναλόγως με δημόσια πρόσκληση. Αρμόδιο όργανο για την αποπληρωμή του προγράμματος ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2 της περιοχής αρμοδιότητας της έδρας της επιχείρησης/παρόχου. Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ή το όργανο που αυτό ορίσει, μετά από γνώμη της Επιτροπής Ε.ΛΕ.Κ.Π. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής Ε.ΛΕ.Κ.Π. η παράβαση των όρων του προγράμματος από τους δικαιούχους και τους παρόχους, εκτός της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα έως τρία (3) και έως πέντε (5) χρόνια αντίστοιχα. Στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εξειδικεύεται ή και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας στη βάση της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας.
www.dikaiologitika.grσυμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων -δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι πάροχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα οριζόμενα από τη δημόσια πρόσκληση δικαιολογητικά, άλλως αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Πάροχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ανανέωσης της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Οι πάροχοι της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση, μόνο δικαιολογητικά που έχουν τροποποιηθεί ή η ισχύς τους έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί. Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των παροχών συντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Για τους υποψήφιους που από τον έλεγχο των αιτήσεων προκύπτει ότι δεν πληρούνται ή δεν αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας, όπως αυτές εξειδικεύονται με τη δημόσια πρόσκληση, συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά στον λόγο αποκλεισμού τους. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους. Λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στη δημόσια πρόσκληση. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των παροχών από το Δ.Σ. του Οργανισμού, καταρτίζεται το Οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων. Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός και οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Παρόχων των παρ. 1 έως 6 του παρόντος ή ένταξη σε αυτό είναι δυνατό να τροποποιηθεί με δημόσια πρόσκληση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 6. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα δικαιούχων και παροχών, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στη δημόσια πρόσκληση. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι συμπληρώνουν και υπο-γράφουν προτυποποιημένη, αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, σύμβαση, η οποία βασίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας πρόσκλησης. Η από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογεγραμμένη ανωτέρω σύμβαση καθώς και τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση θα πρέπει να τη συνοδεύουν, διαβιβάζονται με ηλεκτρονική σάρωση στον ΟΑΕΔ. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρό-χου γεννά την αξίωση του δεύτερου να εισπράξει από τον ΟΑΕΔ ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 και προσδιορίζεται με τη δημόσια πρόσκληση, ως αντάλλαγμα μέρους ή του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών διαμονής. Για τη διαμονή στα καταλύματα καταβάλλεται από τους δικαιούχους και ιδιωτική οικονομική συμμετοχή, το ύψος της οποίας καθορίζεται στη σύμβαση της παρ. 2 του παρόντος και δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει συγκεκριμένα ανώτατα όρια τα οποία προσδιορίζονται στη δημόσια πρόσκληση. Για τους δικαιούχους - ωφε-λουμένους που επιλέγουν για τη διαμονή τους τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω η ιδιωτική συμμετοχή είναι υποχρεωτικά μηδενική. Οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις των παροχών και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως αυτά ορίζονται στη δημόσια πρόσκληση, υποβάλλονται από την 01.04.2017 έως την 30.06.2017, για τις συμβάσεις που θα υλοποιηθούν από 01.12.2016 έως 31.03.2017, και από την 01.12.2017 έως την 31.03.2018, για τις συμβάσεις που θα υλοποιηθούν από 01.04.2017 έως 30.11.2017. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται. Σε περίπτωση τροποποίησης του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του προγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα υλοποίησης των συμβάσεων και υποβολής αιτήσεων αποπληρωμής της παρ. 1 του παρόντος τροποποιούνται αναλόγως με δημόσια πρόσκληση. Αρμόδιο όργανο για την αποπληρωμή του προγράμματος ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2 της περιοχής αρμοδιότητας της έδρας της επιχείρησης/παρόχου. Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ή το όργανο που αυτό ορίσει, μετά από γνώμη της Επιτροπής Ε.ΛΕ.Κ.Π. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής Ε.ΛΕ.Κ.Π. η παράβαση των όρων του προγράμματος από τους δικαιούχους και τους παρόχους, εκτός της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα έως τρία (3) και έως πέντε (5) χρόνια αντίστοιχα. Στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εξειδικεύεται ή και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας στη βάση της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας.

www.dikaiologitika.gr