ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

15/9/16

Προσωρινή διακοπή των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών εργασιών στο computer room, θα υπάρξει διακοπή στην λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το χρονικό διάστημα από [17/09/2016 08:00 έως 18/09/2016 12:00].