ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

11/2/19

Τα νέα έντυπα Ε1 και Ε2 φορολογικού έτους 2018 σε ΦΕΚ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. Α.1041 με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή".

Δείτε το
ΦΕΚ εδώ.