ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

13/6/18

Οι νέες αντικειμενικές άξιες του νομού Κιλκίς!ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΖΩΝΗ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
A
900
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Β
800
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Γ
750
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Δ
600
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
A
750
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Β
700
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Γ
600
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Δ
600
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Ε
600