ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

23/1/17

7+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για το πλαστικό χρήμα

Τις τελευταίες ημέρες μάθαμε κάποια πράγματα για το πλαστικό χρήμα (χρήση κάρτας). Όχι ότι λύθηκαν όλες οι απορίες μας ή ξεπεράστηκαν τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε πως να κάνουμε τα πρώτα βήματα.

Γράφει ο: Απόστολος Αλωνιάτης


Με το παρόν κείμενο δίνουμε κάποιες διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν καταναλωτές και φορολογούμενους.

1. Πρέπει να πληρώνω μόνο με κάρτα για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου;

Όχι. Ο νόμος αναφέρει «εξόφληση με τη χρήση ηλεκτρινών μέσων πληρωμής». Αρά, μπορείτε να αγοράζετε ή να πληρώνετε λογαριασμούς και μέσω e-banking.

2. Ποιες δαπάνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου;

Στις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου (του αφορολογήτου) δεν περιλαμβάνονται:
i. Τα ενοίκια
ii. Τα τέλη κυκλοφορίας
iii. Αγορές οχημάτων (αυτοκινήτων, δίκυκλων γιατί αποτελούν τεκμήρια)
iv. Αγορές σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών (αποτελούν τεκμήρια)
v. Αγορές κατοικιών, οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (αποτελούν τεκμήρια)
vi. Οι πληρωμές φόρων
vii. Οι πληρωμές δόσεων δανείων
viii. Οι αγορές επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, εταιρικών μεριδίων, ομολόγων κ.λπ.).

Όλες οι άλλες δαπάνες υπολογίζονται για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου.

3. Οι ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες προσμετρούνται στο αφορολόγητο;

Οι δαπάνες ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης (για αμοιβές γιατρών, νοσήλια, διαγνωστικά κέντρα, φάρμακα, φαρμακευτικά είδη κ.λπ.) βρίσκονται εκτός της λίστας των δαπανών που χτίζουν το αφορολόγητο όριο, καθώς γι’ αυτά προβλέπεται έκπτωση φόρου 10% εφόσον υπερβαίνουν το 5% του εισοδήματος. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες αναγνωρίζονται για τον υπολογισμό της έκπτωσης, μόνο αν έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής.

4. Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα;

Οι μη υπόχρεοι χρήσεις ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Όσοι έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν χάρτινες αποδείξεις για την κατοχύρωση της έκπτωσης του φόρου.
a. Φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω
b. Φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
c. Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση
d. Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
e. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό
f. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων
g. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους
h. Φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ
i. Φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους
j. Φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
k. Υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία
l. Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών)

Β. Όσοι δεν έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν αποδείξεις για την κατοχύρωση της έκπτωσης του φόρου
i. Υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών και οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ii. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

5. Ποιο ποσοστό του εισοδήματος πρέπει να συγκεντρώσω για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου; (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1).Προσοχή, όμως διότι η συλλογή των αποδείξεων λειτουργεί κλιμακωτά (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2).

6. Αν δεν καλυφθεί το σύνολο του ποσού που χρειάζεται για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου, τι επιπτώσεις έχει ο φορολογούμενος;

Αν δεν συγκεντρωθεί το σύνολο των δαπανών που χρειάζονται για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου, ο φορολογούμενος θα πληρώσει το 22% επί της διαφοράς των δαπανών.

7. Η κάλυψη της δαπάνης γίνεται ατομικά ή οικογενειακά.;

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

8. Αν πληρώσω τον λογαριασμό της ΔΕΗ ενός τρίτου προσώπου, σε ποιον θα χρεωθεί η δαπάνη;

Η δαπάνη θα χρεωθεί στο ΑΦΜ του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού.
 www.fmvoice.gr
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Finance & Markers Voice της Πέμπτης 19 Ιανουαρίου 2017.