ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

15/7/21

Δικαιολογητικά για έκδοση ΑΦΜ στην εφορία

Έκδοση ΑΦΜ ως μόνιμος κάτοικος Ελλάδας

Οι πολίτες άνω των 18 ετών υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ., αλλά και όσοι ανήλικοι αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία. Αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση ΑΦΜ είναι η ΔΟΥ του τόπου κατοικίας και η διαδικασία γίνεται κατόπιν ραντεβού. Δικαιολογητικά :